Neconstituționalitate parțială – D.C.C. nr. 291/2022 (M. Of. nr. 1028/21.10.2022): Art. 75 alin. (11) teza a treia din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

Decizia CCR

Actul normativ Sumar
 

D.C.C. nr. 291/2022

(M. Of. nr. 1028 din 21 octombrie 2022)

 

Art. 75 alin. (11) teza a treia din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995

Neconstituționalitate

 

În M. Of. nr. 1028 din 21 octombrie 2022 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 291 din 17 mai 2022 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 75 alin. (11) teza a treia din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995.

Astfel, Curtea a stabilit că respectivele dispoziții sunt constituționale doar în măsura în care se interpretează în sensul că „recursul” prevăzut de acestea este o cale devolutivă de atac împotriva hotărârilor Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România prin care se soluționează contestația pronunțată în materie disciplinară.

 

Obiectul sesizării de neconstituționalitate

Obiectul excepției de neconstituționalitate, astfel cum reiese din încheierea de sesizare, îl constituie dispozițiile art. 75 alin. (11) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995.

Însă, având în vedere critica de neconstituționalitate și jurisprudența Curții Constituționale prin care se statuează că trebuie să se țină cont de voința reală a părții care a ridicat excepția de neconstituționalitate, Curtea reține ca obiect al excepției de neconstituționalitate dispozițiile art. 75 alin. (11) teza a treia din Legea nr. 36/1995, care au următorul cuprins:

(11) […] Hotărârea prin care se soluționează contestația poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel București.

 

 

D.C.C. nr. 291/2022

Prin Decizia nr. 291/2022, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate ridicată de R.G.B. în Dosarul nr. 6.602/2/2017 al Curții de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal și a constatat că dispozițiile art. 75 alin. (11) teza a treia din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 sunt constituționale doar în măsura în care se interpretează în sensul că „recursul” prevăzut de acestea este o cale devolutivă de atac împotriva hotărârilor Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România prin care se soluționează contestația pronunțată în materie disciplinară.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Neconstituționalitate parțială – D.C.C. nr. 291/2022 (M. Of. nr. 1028/21.10.2022): Art. 75 alin. (11) teza a treia din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 was last modified: December 5th, 2022 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.