Neconstituționalitate (M. Of. nr. 937/18.12.2015): Art. 21 Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti

Decizia Curții Constituționale Actul normativ Articol Sumar
D.C.C. nr. 745/2015
(M. Of. nr. 937 din 18 decembrie 2015)
Legea nr. 72/2013 (M. Of. nr. 182 din 2 aprilie 2013) Art. 21 Sintagma „cu excepția prevederilor art. 15” cuprinsă în dispozițiile art. 21 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante este neconstituțională

 

În M. Of. nr. 937 din 18 decembrie 2015, s-a publicat D.C.C. nr. 745/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante (M. Of. nr. 182 din 2 aprilie 2013).

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Art. 21 Legea nr. 72/2013

Dispozițiile prezentei legi, cu excepția prevederilor art. 15, nu sunt aplicabile obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante înainte de data intrării vigoare a prezentei legi”.

 

Art. 15 („Sancțiuni”)

(1) Clauzele abuzive sunt lovite de nulitate absolută.

(2) Răspunderea patrimonială pentru prejudiciile cauzate de clauzele și practicile abuzive este atrasă potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare”.

 

D.C.C. nr. 745/2015

Prin Decizia nr. 745/2015, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate ridicată de Volksbank România – S.A. din București în Dosarul nr. 15.454/211/2014 al Judecătoriei Cluj-Napoca – Secția civilă și a constatat că sintagma „cu excepția prevederilor art. 15” cuprinsă în dispozițiile art. 21 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante este neconstituțională.

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 937/18.12.2015): Art. 21 Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști was last modified: februarie 22nd, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.