Neconstituționalitate (M. Of. nr. 886/4.11.2016): Art. unic pct. 2 [referitor la art. 2 alin. (1^1)] din Legea privind aprobarea O.U.G. nr. 68/2015 pentru aprobarea unor masuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor

Decizia CCR Actul normativ Articol Sumar
D.C.C. nr. 593/2016 Legea privind aprobarea O.U.G. nr. 68/2015 pentru aprobarea unor masuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor Art. unic pct. 2 [referitor la art. 2 alin. (11)] Dispozițiile art. unic pct. 2 [referitor la art. 2 alin. (11)] din Legea privind aprobarea O.U.G. nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor sunt neconstituționale.

 

În M. Of. nr. 886 din 4 noiembrie 2016, a fost publicată Decizia CCR nr. 593/2016 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. unic pct. 2 [referitor la art. 2 alin. (11)] din Legea privind aprobarea O.U.G. nr. 68/2015 pentru aprobarea unor masuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor.

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. unic pct. 2 [referitor la art. 2 alin. (11)] din Legea privind aprobarea O.U.G. nr. 68/2015 pentru aprobarea unor masuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor.

(11) Prin excepție de la prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 29 decembrie 2015, începând cu data de 1 septembrie 2016, personalul din cadrul Ministerului Transporturilor beneficiază de 23 de clase de salarizare succesive față de clasa deținută”.

 

D.C.C. nr. 593/2016

 

Prin Decizia nr. 593/2016, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. unic pct. 2 [referitor la art. 2 alin. (11)] din Legea privind aprobarea O.U.G. nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor sunt neconstituționale.

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 886/4.11.2016): Art. unic pct. 2 [referitor la art. 2 alin. (1^1)] din Legea privind aprobarea O.U.G. nr. 68/2015 pentru aprobarea unor masuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor was last modified: decembrie 16th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.