Neconstituționalitate (M. Of. nr. 841/24.10.2016): Dispoziţiile art. 436 alin. (2), art. 439 alin. (4^1) teza I și art. 440 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală

Decizia CCR Actul normativ Articol Sumar
D.C.C. nr. 432/2016 Codul de procedură penală Art. 436 alin. (2), art. 439 alin. (41) teza I și art. 440 alin. (1) și (2) Dispozițiile art. 436 alin. (2), art. 439 alin. (41) teza I și art. 440 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală, cu referire la mențiunile care decurg din obligativitatea formulării cererii de recurs prin avocat, sunt neconstituționale.

În M. Of. nr. 841 din 24 octombrie 2016, a fost publicată Decizia CCR nr. 432/2016 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 436 alin. (2), art. 439 alin. (41) teza I și art. 440 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală.

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 436 alin. (2), art. 439 alin. (41) teza I și art. 440 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală.

 

Art. 436 („Declararea recursului în casație”) din Codul de procedură penală
(…)
(2) Inculpatul, partea civilă și partea responsabilă civilmente pot formula cerere de recurs în casație numai prin intermediul unui avocat care poate pune concluzii în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție.
(…)

 

Art. 439 („Procedura de comunicare”) din Codul de procedură penală
(…)
(41) În cazul în care cererea de recurs în casație nu este formulată prin intermediul unui avocat care poate pune concluzii în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție sau este formulată împotriva unei hotărâri prevăzute la art. 434 alin. (2), președintele instanței sau judecătorul delegat de către acesta restituie părții, pe cale administrativă, cererea de recurs în casație.
(…)

 

Art. 440 („Admiterea în principiu”) din Codul de procedură penală

(1) Admisibilitatea cererii de recurs în casație se examinează în camera de consiliu de un complet format din un judecător, după depunerea raportului magistratului-asistent și atunci când procedura de comunicare este legal îndeplinită, fără citarea părților și fără participarea procurorului.

(2) Dacă cererea de recurs în casație nu este făcută în termenul prevăzut de lege sau dacă nu s-au respectat dispozițiile art. 434, art. 436 alin. (1), (2) și (6), art. 437 și 438, instanța respinge, prin încheiere definitivă, cererea de recurs în casație.
(…)

D.C.C. nr. 432/2016

Prin Decizia nr. 432/2016, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate ridicată direct de către Avocatul Poporului și a constatat că dispozițiile art. 436 alin. (2), art. 439 alin. (41) teza I și art. 440 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală, cu referire la mențiunile care decurg din obligativitatea formulării cererii de recurs prin avocat, sunt neconstituționale.

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 841/24.10.2016): Dispozițiile art. 436 alin. (2), art. 439 alin. (4^1) teza I și art. 440 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală was last modified: noiembrie 24th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.