Neconstituționalitate (M. Of. nr. 574/18.07.2017): Art. 22 alin. (8) teza întâi din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, în redactarea anterioară intrării în vigoare a O.U.G. nr. 21/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

Decizia CCR Actul normativ Sumar
D.C.C. nr. 258/2017 Art. 22 alin. (8) teza întâi din Legea nr. 360/2002  Sintagma „precum și în situații temeinic justificate, menționate în actele administrative emise în acest scop”, cuprinsă în art. 22 alin. (8) teza întâi din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, în redactarea anterioară intrării în vigoare a O.U.G. nr. 21/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, este neconstituțională.

În M. Of. nr. 574 din 18 iulie 2017, a fost publicată Decizia nr. 258/2017 din 27 aprilie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 252 alin. (2) teza întâi din Codul de procedură civilă, precum și a prevederilor art. 22 alin. (7) și (8) teza întâi sub aspectul sintagmei „precum și în situații temeinic justificate, menționate în actele administrative emise în acest scop” din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, în redactarea anterioară intrării în vigoare a O.U.G. nr. 21/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului.

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Codul de procedură civilă

„Art. 252

(2) Textele care nu sunt publicate în Monitorul Oficial al României sau într-o altă modalitate anume prevăzută de lege, (…) trebuie dovedite de partea interesată”.

Legea nr. 360/2002

Art. 22

(7) Competențele emiterii actelor administrative privind nașterea, modificarea, suspendarea și încetarea raportului de serviciu al polițistului se stabilesc prin ordin al ministrului administrației și internelor, în condițiile legii.

(8) În cazurile prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. j), precum și în situații temeinic justificate, menționate în actele administrative emise în acest scop, polițiștii pot fi puși la dispoziția unității pe o perioadă de cel mult 3 luni, timp în care vor beneficia de drepturile bănești avute, cu excepția indemnizației de conducere, după caz (…)”.

D.C.C. nr. 258/2017

Prin Decizia nr. 258/2017, Curtea Constituțională admite excepția de neconstituționalitate ridicată în Dosarul nr. 2.798/3/2015 al Tribunalului București – Secția a II-a contencios administrativ și fiscal și constată că sintagma „precum și în situații temeinic justificate, menționate în actele administrative emise în acest scop”, cuprinsă în art. 22 alin. (8) teza întâi din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, în redactarea anterioară intrării în vigoare a O.U.G. nr. 21/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, este neconstituțională.

De asemenea, Curtea respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 252 alin. (2) teza întâi din Codul de procedură civilă și a celor ale art. 22 alin. (7) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, excepție ridicată în același dosar, al aceleiași instanțe.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 574/18.07.2017): Art. 22 alin. (8) teza întâi din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, în redactarea anterioară intrării în vigoare a O.U.G. nr. 21/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului was last modified: septembrie 4th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.