Neconstituționalitate (M. Of. nr. 437/23.05.2018): Art. 94 alin. (1) lit. n) Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Suspendarea de drept a raportului de serviciu pe durata cercetării administrative

Abstract

 As a result of the activity carried out by the Constitutional Court, in May 2018, several
decisions were published (pleas and objections of unconstitutionality granted) with reference to: the
new Code of criminal procedure, Government Emergency Ordinance no. 109/2011 regarding the
corporate governance of state-owned enterprises, Law for amending and supplementing Law no.
47/1992 on the organization and functioning of the Constitutional Court, Law no. 303/2004 on the
statute of judges and prosecutors, the Statute of civil servants with a special status within the
National Administration of Penitentiaries (ANP), Law no. 188/1999 on the status of civil servants,
as well as with reference to the Chamber of Deputies Decision no. 98/2017 on the amendment and
supplement of the Chamber of Deputies’ Regulation. 

Decizia CCR Actul normativ Articol Sumar
D.C.C.  nr. 166/2018 (M. Of. nr. 437 din 23 mai 2018) Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici 

(rep. M. Of. nr. 365 din 29 mai 2007; cu modif. ult.)

Art. 94 alin. (1) lit. n) Dispozițiile art. 94 alin. (1) lit. n), referitoare la suspendarea de drept a raportului de serviciu pe durata cercetării administrative, la propunerea motivată a comisiei disciplinare, în situația în care funcționarul public care a săvârșit o abatere disciplinară poate influența cercetarea administrativă.

 

În M. Of. nr. 437 din 23 mai 2018, s-a publicat D.C.C. nr. 166/2018 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 94 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (rep. M. Of. nr. 365 din 29 mai 2007; cu modif. ult.).

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici

„Art. 94

(1) Raportul de serviciu se suspendă de drept atunci când funcționarul public se află în una dintre următoarele situații:

(…)

n) pe perioada cercetării administrative, în situația în care funcționarul public care a săvârșit o abatere disciplinară poate influența cercetarea administrativă, la propunerea motivată a comisiei de disciplină;”.

 

D.C.C. nr. 166/2018

Prin Decizia nr. 166/2018, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 94 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, referitoare la suspendarea de drept a raportului de serviciu pe durata cercetării administrative, la propunerea motivată a comisiei disciplinare, în situația în care funcționarul public care a săvârșit o abatere disciplinară poate influența cercetarea administrativă  sunt neconstituționale.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 437/23.05.2018): Art. 94 alin. (1) lit. n) Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Suspendarea de drept a raportului de serviciu pe durata cercetării administrative was last modified: iulie 2nd, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.