Neconstituționalitate (M. Of. nr. 437/23.05.2018): Art. 23 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din ANP. Evaluarea activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

Abstract

 As a result of the activity carried out by the Constitutional Court, in May 2018, several
decisions were published (pleas and objections of unconstitutionality granted) with reference to: the
new Code of criminal procedure, Government Emergency Ordinance no. 109/2011 regarding the
corporate governance of state-owned enterprises, Law for amending and supplementing Law no.
47/1992 on the organization and functioning of the Constitutional Court, Law no. 303/2004 on the
statute of judges and prosecutors, the Statute of civil servants with a special status within the
National Administration of Penitentiaries (ANP), Law no. 188/1999 on the status of civil servants,
as well as with reference to the Chamber of Deputies Decision no. 98/2017 on the amendment and
supplement of the Chamber of Deputies’ Regulation. 

Decizia CCR Actul normativ Articol Sumar
D.C.C. nr. 109/2018 Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor sunt neconstituționale
(rep. în M. Of. nr. 264 din 10 aprilie 2014)
Art. 23 Dispozițiile art. 23 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor sunt neconstituționale.

 

În M. Of. nr. 437 din 23 mai 2018, s-a publicat D.C.C. nr. 109/2018 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 23 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor (rep. în M. Of. nr. 264 din 10 aprilie 2014).

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Art. 23 din Legea nr. 293/2004:

„Evaluarea activității profesionale a funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare se face anual, pe baza criteriilor de evaluare elaborate de Administrația Națională a Penitenciarelor și aprobate prin ordin al ministrului justiției”.

 

D.C.C. nr. 109/2018

Prin Decizia nr. 109/2018, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate, formulată de către Tribunalul Dolj – Secția contencios administrativ și fiscal, și a constatat că dispozițiile art. 23 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor sunt neconstituționale.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 437/23.05.2018): Art. 23 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din ANP. Evaluarea activității profesionale a funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare was last modified: iulie 2nd, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.