Neconstituționalitate (M. Of. nr. 400/10.05.2018): Art. 505 („Persoanele chemate la organul de urmărire penală”) alin. (2) NCPP şi sintagma „care nu a împlinit 16 ani” din art. 505 alin. (1) NCPP

Abstract

 As a result of the activity carried out by the Constitutional Court, in May 2018, several
decisions were published (pleas and objections of unconstitutionality granted) with reference to: the
new Code of criminal procedure, Government Emergency Ordinance no. 109/2011 regarding the
corporate governance of state-owned enterprises, Law for amending and supplementing Law no.
47/1992 on the organization and functioning of the Constitutional Court, Law no. 303/2004 on the
statute of judges and prosecutors, the Statute of civil servants with a special status within the
National Administration of Penitentiaries (ANP), Law no. 188/1999 on the status of civil servants,
as well as with reference to the Chamber of Deputies Decision no. 98/2017 on the amendment and
supplement of the Chamber of Deputies’ Regulation. 

Decizia Curții Constituționale Actul normativ Sumar
D.C.C. nr. 102/2018 (M. Of. nr. 400 din 10 mai 2018) Art. 505 alin. (2) și sintagma „care nu a împlinit 16 ani” din 505 alin. (1)

NCPP

Art. 505 alin. (2) din Codul de procedură penală, precum și sintagma „care nu a împlinit 16 ani”, din cuprinsul art. 505 alin. (1) din Codul de procedură sunt neconstituționale

  

În M. Of. nr. 400 din 10 mai 2018, s-a publicat D.C.C. nr. 102/2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 505 alin. (2) din Codul de procedură penală.

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

 Codul de procedură penală

Art. 505 („Persoanele chemate la organul de urmărire penală”)

„(1) Când suspectul ori inculpatul este un minor care nu a împlinit 16 ani, la orice ascultare sau confruntare a minorului, organul de urmărire penală citează părinții acestuia ori, după caz, pe tutore, curator sau persoana în îngrijirea ori supravegherea căreia se află temporar minorul, precum și direcția generală de asistență socială și protecție a copilului din localitatea unde se desfășoară audierea.

(2) Când suspectul sau inculpatul este un minor care a împlinit 16 ani, citarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se dispune numai dacă organul de urmărire penală consideră necesar”.

D.C.C. nr. 102/2018

Prin Decizia nr. 102/2018, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi a admis excepția de neconstituționalitate formulată de către Judecătoria Iași – Secția penală.

Curtea Constituțională a constatat că dispozițiile art. 505 alin. (2) din Codul de procedură penală, precum și sintagma „care nu a împlinit 16 ani”, din cuprinsul art. 505 alin. (1) din Codul de procedură sunt neconstituționale.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

 

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 400/10.05.2018): Art. 505 („Persoanele chemate la organul de urmărire penală”) alin. (2) NCPP și sintagma „care nu a împlinit 16 ani” din art. 505 alin. (1) NCPP was last modified: iulie 2nd, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.