Neconstituționalitate (M. Of. nr. 218/20.03.2019): Art. 3 lit. f) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României – sintagma „ori altor asemenea interese ale ţării”

Decizia Curții Constituționale Actul normativ Articol Sumar
D.C.C. pronunțată în ședința din 6 decembrie 2018 Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României art. 3 lit. f) Sintagma „ori altor asemenea interese ale țării

 

În M. Of. nr. 218 din 20 martie 2019, s-a publicat D.C.C. nr. 802/2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 lit. f) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României.

Astfel, Curtea a constatat că sintagma „ori altor asemenea interese ale țării”, prevăzută de respectivul articol, este neconstituțională.

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

 

Art. 3 lit. f) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României

 Constituie amenințări la adresa securității naționale a României următoarele:

(…)

f) subminarea, sabotajul sau orice alte acțiuni care au ca scop înlăturarea prin forță a instituțiilor democratice ale statului ori care aduc atingere gravă drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor români sau pot aduce atingere capacității de apărare ori altor asemenea interese ale țării, precum și actele de distrugere, degradare ori aducere în stare de neîntrebuințare a structurilor necesare bunei desfășurări a vieții social-economice sau apărării naționale;”.

 

D.C.C. nr. 802/2018

 

Prin Decizia nr. 802/2018, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate ridicată de Lucian Claudiu Mateescu în Dosarul nr. 345/64/2016 al Curții de Apel Brașov – Secția penală și  a constaatat că sintagma „ori altor asemenea interese ale țării”, cuprinsă în dispozițiile art. 3 lit. f) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, este neconstituțională.

 

Pe de altă parte, Curtea a respins ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale, excepție ridicată de același autor în același dosar al aceleiași instanțe.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 218/20.03.2019): Art. 3 lit. f) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României – sintagma „ori altor asemenea interese ale țării” was last modified: mai 20th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.