Neconstituționalitate – D.C.C. nr. 432/2022 (M. Of. nr. 1047/28.10.2022): Legea pentru modificarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan

Decizia CCR Actul normativ Sumar
D.C.C. nr. 432/2022

(M. Of. nr. 1047 din 28 octombrie 2022)

Legea pentru modificarea și
completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării
terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată
a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Neconstituționalitate 

În M. Of. nr. 1047 din 28 octombrie 2022 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 432/2022 prin care a fost admisă obiecția de neconstituționalitate referitoare la dispozițiile Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.

Conținutul obiecției de neconstituționalitate

Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

D.C.C. nr. 432/2022

Prin Decizia nr. 432/2022, Curtea Constituțională a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României și a constatat că Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului este neconstituțională, în ansamblul său.

În esență, Curtea a reținut că legea criticată trebuia adoptată ca lege organică și nu ordinară, întrucât operează modificări de substanță asupra regimului juridic general al proprietății, care, potrivit art. 73 alin. (3) lit. m) din Constituție, trebuie reglementat prin lege organică. Legea examinată extrage categoria terenurilor agricole situate în extravilan pe care sunt amplasate culturi de pomi și de viță-de-vie, aflate în proprietatea persoanelor fizice, din câmpul de aplicare a unei legi organice – Legea nr. 17/2014 și îi configurează, astfel, un regim juridic derogator, propriu, care impunea adoptarea sa prin lege organică.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Neconstituționalitate – D.C.C. nr. 432/2022 (M. Of. nr. 1047/28.10.2022): Legea pentru modificarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan was last modified: December 5th, 2022 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.