Neconstituționalitate – D.C.C. nr. 357/2022 (M. Of. nr. 1061/02.11.2022): Art. 248 alin. (5) din Codul de procedură penală

Decizia CCR

Actul normativ Sumar
 

D.C.C. nr. 357/2022

(M. Of. nr. 1061 din 2 noiembrie 2022)

 

 

Art. 248 alin. (5) din Codul de procedură penală, precum și sintagma „ia măsuri pentru efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice, dacă aceasta nu a fost făcută potrivit alin. (2)”, cuprinsă în art. 248 alin. (9) din același act normativ.

 

Neconstituționalitate

 

În M. Of. nr. 1061 din 2 noiembrie 2022 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 357 din 26 mai 2022 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 248 alin. (5) din Codul de procedură penală, precum și a sintagmei „ia măsuri pentru efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice, dacă aceasta nu a fost făcută potrivit alin. (2)”, cuprinsă în art. 248 alin. (9) din același act normativ.

Astfel, Curtea a stabilit că respectivele dispoziții sunt neconstituționale.

 

Obiectul sesizării de neconstituționalitate

Obiectul excepției de neconstituționalitate, astfel cum acesta este reținut în încheierea de sesizare, îl constituie dispozițiile art. 248 alin. (9) din Codul de procedură penală.

Din motivarea excepției de neconstituționalitate reiese că autorul acesteia este nemulțumit de sintagma „ia măsuri pentru efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice, dacă aceasta nu a fost făcută potrivit alin. (2)”, cuprinsă de articolul anterior menționat.

Textul are următorul conținut: „Dacă admite propunerea, judecătorul dispune internarea medicală provizorie a suspectului sau inculpatului și ia măsuri pentru efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice, dacă aceasta nu a fost făcută potrivit alin. (2).

Pe de altă parte, Curtea observă că dispozițiile art. 248 alin. (5) din Codul de procedură penală prevăd că, în cazul în care propunerea de internare medicală provizorie nu este însoțită de expertiza medico-legală psihiatrică, instanța sesizată dispune efectuarea acesteia, luând, dacă este cazul, și măsura internării necesare pentru efectuarea expertizei. Așa fiind, spre deosebire de alin. (9) al art. 248, care face referire la instituția „internării medicale provizorii”, alin. (5) al aceluiași articol utilizează noțiunea „măsura internării necesare pentru efectuarea expertizei”.

Totodată, Curtea apreciază că trebuie să își extindă controlul de constituționalitate și asupra prevederilor art. 248 alin. (5) din Codul de procedură penală. Așa fiind, luând în considerare aspectele de neconstituționalitate ce afectează cele două texte de lege, Curtea constată că și dispozițiile art. 248 alin. (5) din Codul de procedură penală sunt neconstituționale.

 

 

D.C.C. nr. 357/2022

Prin Decizia nr. 357/2022, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate, ridicată de G.D. în Dosarul nr. 4.131/280/2019 al Judecătoriei Pitești – Secția penală și a constatat că dispozițiile art. 248 alin. (5) din Codul de procedură penală, precum și sintagma „ia măsuri pentru efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice, dacă aceasta nu a fost făcută potrivit alin. (2)”, cuprinsă în art. 248 alin. (9) din același act normativ, sunt neconstituționale.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Neconstituționalitate – D.C.C. nr. 357/2022 (M. Of. nr. 1061/02.11.2022): Art. 248 alin. (5) din Codul de procedură penală was last modified: December 21st, 2022 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.