Neconstituționalitate – D.C.C. nr. 356/2022 (M. Of. nr. 1025/21.10.2022): Sintagma „precum şi în urma condamnării definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei” din cuprinsul art. 38 alin. (2) teza finală din O.G. nr. 2/2000

Decizia CCR

Actul normativ Sumar
 

D.C.C. nr. 356/2022

(M. Of. nr. 1025 din 21 octombrie 2022)

 

Art. 38 alin. (2) teza finală din O.G. nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară

Neconstituționalitate

 

În M. Of. nr. 1025 din 21 octombrie 2022 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 356 din 26 mai 2022 referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei „precum și în urma condamnării definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni intenționate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei” din cuprinsul art. 38 alin. (2) teza finală din O.G. nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară.

Astfel, Curtea a stabilit că acea sintagmă este neconstituțională.

 

Obiectul sesizării de neconstituționalitate

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 38 alin. (2) teza a doua (teza finală) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, care au următorul cuprins:

(2) Radierea din evidență a experților tehnici judiciari se dispune din oficiu, de către Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, în caz de deces, în cazul în care au devenit inapți din punct de vedere medical pentru îndeplinirea activității de expert, precum și în urma condamnării definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni intenționate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei.

 

 

D.C.C. nr. 356/2022

Prin Decizia nr. 356/2022, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate ridicată, din oficiu, de către instanța judecătorească în Dosarul nr. 2.006/2/2015/a1 al Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secția de contencios administrativ și a constatat că sintagma „precum și în urma condamnării definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni intenționate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei” din cuprinsul art. 38 alin. (2) teza finală din O.G. nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară este neconstituțională.

Neconstituționalitate – D.C.C. nr. 356/2022 (M. Of. nr. 1025/21.10.2022): Sintagma „precum și în urma condamnării definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni intenționate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei” din cuprinsul art. 38 alin. (2) teza finală din O.G. nr. 2/2000 was last modified: November 30th, 2022 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.