Neconstituționalitate: Art. 484 („Procedura în faţa instanţei”) alin. (2) și art. 488 („Calea de atac”) Cod procedură penală (M. Of. nr. 364 din 26 mai 2015)

Despre

  • M. Of. nr. 364 din 26 mai 2015
  • D.C.C. nr. 235/2015
  • Excepţia de neconstituţionalitate
  • Art. 484 alin. (2) şi art. 488 din Codul de procedură penală
Decizia CCR Actul normativ Articole
D.C.C. nr. 235/2015
(M. Of. nr. 364 din 26 mai 2015)
neconstituționalitate
Cod procedură penală Art. 484 alin. (2)
Art. 488


 

În M. Of. nr. 364 din 26 mai 2015, s-a publicat D.C.C. nr. 235/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 484 („Procedura în fața instanței”) alin. (2) și ale art. 488 („Calea de atac”) din Codul de procedură penală.

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Art. 484 („Procedura în fața instanței”) alin. (2) Cod procedură penală:

Instanța se pronunță asupra acordului de recunoaștere a vinovăției prin sentință, în urma unei proceduri necontradictorii, în ședință publică, după ascultarea procurorului, a inculpatului și avocatului acestuia, precum și a părții civile, dacă este prezentă”.

Art. 488 („Calea de atac”) Cod procedură penală:

(1) Împotriva sentinței pronunțate potrivit art. 485, procurorul și inculpatul pot declara apel, în termen de 10 zile de la comunicare.

(2) Împotriva sentinței prin care acordul de recunoaștere a fost admis, se poate declara apel numai cu privire la felul și cuantumul pedepsei ori la forma de executare a acesteia.

(3 ) La soluționarea apelului se citează inculpatul.

(4) Instanța de apel pronunță una dintre următoarele soluții:

a) respinge apelul, menținând hotărârea atacată, dacă apelul este tardiv sau inadmisibil ori nefondat;

b) admite apelul, desființează sentința prin care acordul de recunoaștere a fost admis numai cu privire la felul și cuantumul pedepsei sau la forma de executare a acesteia și pronunță o nouă hotărâre, procedând potrivit art. 485 alin. (1) lit. a), care se aplică în mod corespunzător;

c) admite apelul, desființează sentința prin care acordul de recunoaștere a fost respins, admite acordul de recunoaștere a vinovăției, dispozițiile art. 485 alin. (1) lit. a) și art. 486 aplicându-se în mod corespunzător”.

 

D.C.C. nr. 235/2015

Prin Decizia nr. 235/2015, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate, ridicată de Curtea de Apel Ploiești – Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, din oficiu, și de reprezentantul Ministerului Public în dosarele nr. 656/310/2014 și, respectiv, nr. 6.220/300/2014 (1.757/2014) al Curții de Apel București – Secția I penală, și a constatat că dispozițiile art. 488 („Calea de atac”) din Codul de procedură penală, precum și soluția legislativă cuprinsă în art. 484 („Procedura în fața instanței”) alin. (2) din Codul de procedură penală sunt neconstituționale.

Neconstituționalitate: Art. 484 („Procedura în fața instanței”) alin. (2) și art. 488 („Calea de atac”) Cod procedură penală (M. Of. nr. 364 din 26 mai 2015) was last modified: iunie 8th, 2015 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.