Neconstituționalitate: Art. 440 („Admiterea în principiu”) alin. (2) Cod procedură penală

Decizia Curții Constituționale Actul normativ Articol Sumar
D.C.C. nr. 591/2015
(M. Of. nr. 861 din 19 noiembrie 2015)
Codul de procedură penală Art. 440 alin. (2) Sintagma „dacă cererea este vădit nefondată” din cuprinsul respectivelor dispoziții este neconstituțională

 

În M. Of. nr. 861 din 19 noiembrie 2015, s-a publicat D.C.C. nr. 591/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 440 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală.

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Art. 440 alin. (1) și (2) Codul de procedură penală

(1) Admisibilitatea cererii de recurs în casație se examinează în camera de consiliu de un complet format din un judecător, după depunerea raportului magistratului-asistent și atunci când procedura de comunicare este legal îndeplinită.

(2) Dacă cererea de recurs în casație nu este făcută în termenul prevăzut de lege sau dacă nu s-au respectat dispozițiile art. 434, art. 436 alin. (1), (2) și (6), art. 437 și 438 ori dacă cererea este vădit nefondată, instanța respinge, prin încheiere definitivă, cererea de recurs în casație”.

 

D.C.C. nr. 591/2015

Prin Decizia nr. 591/2015, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 440 alin. (2) din Codul de procedură penală, excepție ridicată în Dosarul nr. 9.073/101/2011 al ÎCCJ – Secția penală și a constatat că sintagma „dacă cererea este vădit nefondată” din cuprinsul acestora este neconstituțională.

 

Alte precizări cu privire la respectiva decizie

Prin aceeași decizie, Curtea a respins ca inadmisibilă excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 440 alin. (1) din Codul de procedură penală, excepție ridicată în Dosarul nr. 9.073/101/2011 al ÎCCJ – Secția penală.

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Neconstituționalitate: Art. 440 („Admiterea în principiu”) alin. (2) Cod procedură penală was last modified: februarie 9th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.