Neconstituționalitate: Art. 22 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică (M. Of. nr. 527/15.07.2015)

Decizia CCR Actul normativ Articol Sumar
D.C.C. nr. 380/2015
(M. Of. nr. 527 din 15 iulie 2015): neconstituționalitate
Legea nr. 255/2010
(M. Of. nr. 853 din 20 decembrie 2010; cu modif. ult.)
Art. 22 alin. (3) Prevederile art. 22 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 raportate la sintagma „la data întocmirii raportului de expertiză” cuprinsă în dispozițiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 sunt neconstituționale

 

În M. Of. nr. 527 din 15 iulie 2015, s-a publicat D.C.C. nr. 380/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local (M. Of. nr. 853 din 20 decembrie 2010; cu modif. ult.), raportate la sintagma „la data întocmirii raportului de expertiză” cuprinsă în dispozițiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică (rep. M. Of. nr. 472 din 5 iulie 2011).

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl reprezintă dispozițiile art. 22 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local raportate la sintagma „la data întocmirii raportului de expertiză” cuprinsă în dispozițiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

Art. 22 alin. (3) din Legea nr. 255/2010

Acțiunea formulată în conformitate cu prevederile prezentului articol se soluționează potrivit dispozițiilor art. 21-27 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în ceea ce privește stabilirea despăgubirii”.

Art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994

La calcularea cuantumului despăgubirilor, experții, precum și instanța vor ține seama de prețul cu care se vând, în mod obișnuit, imobilele de același fel în unitatea administrativ-teritorială, la data întocmirii raportului de expertiză, precum și de daunele aduse proprietarului sau, după caz, altor persoane îndreptățite, luând în considerare și dovezile prezentate de aceștia”.

 

D.C.C. nr. 380/2015

Prin Decizia nr. 380/2015, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate formulată de Statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. din București și a constatat că prevederile art. 22 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, raportate la sintagma „la data întocmirii raportului de expertiză” cuprinsă în dispozițiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, sunt neconstituționale.

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Neconstituționalitate: Art. 22 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică (M. Of. nr. 527/15.07.2015) was last modified: octombrie 27th, 2015 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.