Modificări Legea societăţilor nr. 31/1990: acordul vecinilor nu mai este necesar pentru sediile sociale unde nu se desfășoară activitate

Potrivit site-ului oficial (cdep.ro), Camera Deputaților a adoptat, în ședința din 18 decembrie 2019, Proiectul de Lege nr. 440/2017 care modifică Legea societăților nr. 31/1990.

Cea mai importantă modificare adusă Legii, potrivit formei inițiale a proiectului, este introducerea unui nou alineat la art. 17, alin. (6), care va avea următorul conținut:

(6) Avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, prevăzut de Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, nu este necesar atunci când administratorul sau, după caz, administratorii, declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfășoară activitate.

Alte modificări aduse Legii se referă la:

Art. 14, care se abrogă:

(1) O persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată.

(2) O societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată, alcătuită dintr-o singură persoană.

(3) În caz de încălcare a prevederilor alin. (1) și (2), statul, prin Ministerul Finanțelor Publice, precum și orice persoană interesată poate cere dizolvarea pe cale judecătorească a unei societăți astfel constituită.

(4) Pe baza hotărârii de dizolvare, lichidarea se va face în condițiile prevăzute de prezenta lege pentru societățile cu răspundere limitată.

Alin. (3) al art. 17 se modifică și va avea următoarul conținut:

(3) La înmatricularea societății și la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerțului documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripție se situează imobilul cu destinație de sediu social.

Alin. (4) al art. 17 se abrogă:

(4) La același sediu vor putea funcționa mai multe societăți numai dacă imobilul, prin structura lui și suprafața sa utilă, permite funcționarea mai multor societăți în încăperi diferite sau în spații distinct partajate. Numărul societăților comerciale ce funcționează într-un imobil nu poate depăși numărul de încăperi sau spații distincte obținute prin partajare. 

În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a acestui act normativ, Guvernul va revizui normele metodologice de aplicare a prezentelor modificări.

Forma pentru promulgare a proiectului nu a fost încă publicată pe site-ul oficial al Camerei Deputaților, fiind însă respinse cele două amendamente propuse.

 

Pentru detalii privind procesul legislativ prin care a trecut proiectul, vă rugăm să urmați sursa informației.

Sursa informației

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Modificări Legea societăților nr. 31/1990: acordul vecinilor nu mai este necesar pentru sediile sociale unde nu se desfășoară activitate was last modified: ianuarie 22nd, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.