Modificarea anexei la H.G. nr. 1553/2004 privind unele modalităţi de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecţiei intereselor colective ale consumatorilor (H.G. nr. 527/2016)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Anexa la H.G. nr. 1553/2004
(M. Of. nr. 695 din 30 septembrie 2011)
H.G. nr. 527/2016
(M. Of. 590 din 3 august 2016)
modifică: nr. 7 și 8

introduce: nr. 14

În M. Of. nr. 590 din 3 august 2016, a fost publicată H.G. nr. 527/2016 pentru modificarea anexei la H.G. nr. 1553/2004 privind unele modalități de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecției intereselor colective ale consumatorilor.

În continuare, vom prezenta modificările aduse anexei la H.G. nr. 1553/2004 prin H.G. nr. 527/2016.

Nr. 7 și 8 din anexa la H.G. nr. 1553/2004 (modificată prin H.G. nr. 527/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, nr. 7 și 8 prevedeau actele normative care intră sub incidența prevederilor art. 1, printre care erau următoarele dispoziții legale, respectiv autorități competente:

7. O.G. nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță, republicată, cu modificările ulterioare – Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
8. O.G. nr. 106/1999 privind contractele încheiate în afara spațiilor comerciale, republicată – Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, nr. 7 și 8 dispun următoarele:

7. O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015, cu excepția art. 4

– Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

– Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

8. O.G. nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți: art. 25 – Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

 

Nr. 14 din anexa la H.G. nr. 1553/2004 (modificată prin H.G. nr. 527/2016)

Noua reglementare

După nr. curent 13 se introduce un nou număr, nr. curent 14.

Potrivit noii reglementări, nr. 14 dispune următoarele acte normative care intră sub incidența prevederilor art. 1, printre care erau următoarele dispoziții legale, respectiv autorități competente:

14. Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum (JO L 165, 18.6.2013, p. 1): art. 14 – Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Modificarea anexei la H.G. nr. 1553/2004 privind unele modalități de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecției intereselor colective ale consumatorilor (H.G. nr. 527/2016) was last modified: septembrie 8th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.