Legea nr. 97/2018 privind unele măsuri de protecţie a victimelor infracţiunilor

Abstract

  In May 2018, several amendments were brought to the Fiscal Code, as well as to the
Methodological Norms for the application of the Fiscal Code.
Furthermore, other regulations were amended, among which we mention: Law no. 97/2018 on
certain protection measures of the victims of crime, Law no. 254/2013 on the execution of
punishments and custodial measures ordered by the court in criminal proceedings, Framework-law
no. 153/2017 on the remuneration of staff paid from public funds.
Moreover, in May 2018, Law no. 51/1995 for the organization and practice of the lawyer’s
profession was republished in the Official Journal. 

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor

(M. Of. nr. 505 din 4 iunie 2004; cu modif. ult)

Legea nr. 97/2018 privind unele măsuri de protecție a victimelor infracțiunilor 

(M. Of. nr. 376 din 2 mai 2018)

 introduce: art. 4 alin. (1) lit. i)-j), art. 4 alin. (6)-(8), art. 35^1;

 abrogă: art. 10 alin. (2).

Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator

(M. Of. nr. 441 din 22 mai 2006; cu modif. ult.)

 introduce: art. 67 alin. (2^1)-(2^2).

 

 

În M. Of. nr. 376 din 2 mai 2018, s-a publicat Legea nr. 97/2018 privind unele măsuri de protecție a victimelor infracțiunilor.

Legea nr. 97/2018 aduce modificări, dar și completări Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor (M. Of. nr. 505 din 4 iunie 2004; cu modif. ult), precum și Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator (M. Of. nr. 441 din 22 mai 2006, cu modif. ult.).

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse respectivelor acte normative:

 

Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor

 

Art. 4 alin. (1) lit. i)-j) din Legea nr. 211/2004 (introduse prin Legea nr. 97/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4 alin. (1), după lit. h), se introduc două noi litere, lit. i)-j), cu următorul conținut:

„i) dreptul de a apela la un mediator în cazurile permise de lege; 

j) autoritatea judiciară la care se vor putea adresa pe viitor pentru obținerea de informații privind stadiul cauzei, precum și datele de contact ale acesteia, dacă victima înțelege să depună o plângere”.

 

Art. 4 alin. (6)-(8) din Legea nr. 211/2004 (introduse prin Legea nr. 97/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4, după alin. (2), se introduc trei noi alineate, alin. (6)-(8), cu următorul conținut:

„(6) Cu ocazia primului contact cu autoritățile, victima poate fi însoțită de către o persoană aleasă de ea în vederea facilitării comunicării cu acestea. 

(7) La depunerea plângerii conform art. 289 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, victima va primi o confirmare scrisă a acesteia. Confirmarea va cuprinde numărul de înregistrare al plângerii, precum și date cu privire la fapta pentru care plângerea a fost depusă. 

(8) Dacă victima nu vorbește sau nu înțelege limba română, aceasta poate cere să primească, ulterior, și traducerea confirmării scrise prevăzute la alin. (7)”.

 

Art. 10 alin. (2) din Legea nr. 211/2004 (abrogat prin Legea nr. 97/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (2) se abrogă.

 

Art. 35 din Legea nr. 211/2004 (introdus prin Legea nr. 97/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 35, se introduce un nou articol, art. 35^1, cu următorul conținut:

„(1) Începând cu data de 1 iunie 2018, sediile nou-construite ale instanțelor de judecată vor fi dotate cu săli de așteptare separate pentru victimele infracțiunilor. 

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2019, în sediile instanțelor de judecată, vor fi amenajate spații de așteptare separate pentru victimele infracțiunilor”.

 

Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator

 

Art. 67 alin. (2^1)-(2^2) din Legea nr. 192/2006 (introduse prin Legea nr. 97/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 67, după alin. (2), se introduc două noi alineate, alin. (2^1)-(2^2), cu următorul conținut:

„(2^1) În cauzele penale în care medierea este posibilă în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), aceasta trebuie să se desfășoare astfel încât victima să nu se găsească în contact cu făptuitorul, cu excepția cazului în care părțile își exprimă acordul la încheierea contractului de mediere. 

(2^2) Încheierea unui acord de mediere în latura penală a unei infracțiuni, conform alin. (1), constituie o cauză sui-generis care înlătură răspunderea penală. Încheierea unui acord de mediere în latura penală, în condițiile prezentei legi, poate interveni până la citirea actului de sesizare a instanței”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea nr. 97/2018 privind unele măsuri de protecție a victimelor infracțiunilor was last modified: iulie 2nd, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.