Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare – modificări (Legea nr. 325/2022)

Actul modificat

Actul modificator Sumar
Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

(M. Of. nr. 155 din 20 iulie 1995)

Legea nr. 325/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

(M. Of. nr. 1130 din 23 noiembrie 2022)

 

– modifică: art. 52 alin. (2) și (3);

– introduce: art. 36 alin. (4), art. 74 alin. (5).

În M. Of. nr. 1130 din 23 noiembrie 2022 s-a publicat Legea nr. 325/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. 

Redăm, în cele ce urmează, modificările și completările aduse respectivei legi.

Art. 36 alin. (4)

Noua reglementare

Conform noii reglementări, la articolul 36, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

„În Ministerul Afacerilor Interne, ofițerii în activitate provin și din absolvenți ai programelor de studii universitare de master profesional organizate în scopul formării ofițerilor la instituțiile de formare profesională care pregătesc personal pentru nevoile instituției, destinate candidaților care dețin o licență în specializări universitare necesare structurilor instituției”.

 

Art. 54 alin. (2) și (3)

Vechea reglementare

„În Ministerul Afacerilor Interne, persoanelor prevăzute la art. 36 alin. 1 lit. g) li se acordă gradul de sublocotenent.

Prin excepție de la prevederile alin. 2, gradele se pot acorda în funcție de vechimea în specialitate corespunzătoare studiilor absolvite, raportat la atribuțiile din fișa postului”.

Noua reglementare

La articolul 52 alin. (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„În Ministerul Afacerilor Interne, persoanelor prevăzute la art. 36 alin. 1 lit. g) și alin. 4 li se acordă gradul de sublocotenent.

Prin excepție de la prevederile alin. 2, persoanelor prevăzute la art. 36 alin. 1 lit. g) li se pot acorda gradele în funcție de vechimea în specialitate corespunzătoare studiilor absolvite, raportat la atribuțiile din fișa postului”.

 

Art. 74 alin. (5)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la articolul 74, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:

„Numirea în funcții și avansarea în grad a cadrelor militare în activitate, cărora le sunt incidente reglementări profesionale specifice, stabilite la nivel național, se realizează în baza prezentului statut, cu respectarea condițiilor stabilite prin reglementările respective”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare – modificări (Legea nr. 325/2022) was last modified: December 21st, 2022 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.