Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – completări (Legea nr. 303/2021)

Actul modificat Actul modificator Sumar
 

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

 

(M. Of. nr. 933 din 13 octombrie 2004; cu modif. și compl. ult.)

 

Legea nr. 303 din 16 decembrie 2021 pentru completarea art. 23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

(M. Of. nr. 1198 din 17 decembrie 2021)

– introduce: art. 23 alin. (5).

 

În M. Of. nr. 1198 din 17 decembrie 2021 s-a publicat Legea nr. 303/2021 pentru completarea art. 23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Redăm, în continuare, completările aduse prin prezenta lege.
Art. 23 alin. (6)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după alin. (5) al art. 23 se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:

„(6) Fac excepție de la prevederile alin. (2) terenurile aferente obiectivelor de investiție care servesc activităților agricole prevăzute la art. 92 alin. (2) lit. c) și e) și alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

 

De asemenea, potrivit art. II din prezenta Lege, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții – completări (Legea nr. 303/2021) was last modified: ianuarie 7th, 2022 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.