Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară – modificări (O.U.G. nr. 70/2016)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 304/2004
(M. Of. nr. 827 din 13 septembrie 2005)
O.U.G. nr. 70/2016
(M. Of. nr. 866 din 31 octombrie 2016)
modifică: art. 24

– introduce: art. 31 alin. (1) lit. g)

În M. Of. nr. 542 din 866 din 31 octombrie 2016, a fost publicată O.U.G. nr. 70/2016 pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 304/2004 prin O.U.G. nr. 70/2016.

Art. 24 din Legea nr. 304/2004 (modificată prin O.U.G. nr. 70/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 24 prevedea faptul că în Complet de 5 judecători se judecă apelurile împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță de Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție, soluționează contestațiile împotriva încheierilor pronunțate în cursul judecății în primă instanță de Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție, soluționează cauzele în materie disciplinară potrivit legii și alte cauze date în competența lor prin lege.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 24 dispune următoarele:

Art. 24

Completele de 5 judecători judecă apelurile împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță de Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție, judecă recursurile în casație împotriva hotărârilor pronunțate în apel de completele de 5 judecători după admiterea în principiu, soluționează contestațiile împotriva încheierilor pronunțate în cursul judecății în primă instanță de Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție, soluționează cauzele în materie disciplinară potrivit legii și alte cauze date în competența lor prin lege”.

 

Art. 31 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 304/2004 (modificată prin O.U.G. nr. 70/2016)

Noua reglementare

La art. 31 alin. (1), după lit. f), se introduce o nouă literă, lit. g).

Potrivit noii reglementări, art. 31 alin. (1) lit. g) dispune următoarele:

g) pentru judecarea recursurilor în casație împotriva deciziilor pronunțate în apel de curțile de apel și de Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție, după admiterea în principiu, completul de judecată este format din 3 judecători”.

 

Alte prevederi relevante din O.U.G. nr. 70/2016

Dispozițiile respectivei ordonanțe de urgență privind recursul în casație exercitat împotriva deciziilor pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție, ca instanță de apel, se aplică:

a) în cazul recursurilor în casație aflate pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență;

b) în cazul recursurilor în casație exercitate împotriva deciziilor pronunțate începând cu data publicării Deciziei Curții Constituționale nr. 540 din 12 iulie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 434 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură penală în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 24 octombrie 2016.

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară – modificări (O.U.G. nr. 70/2016) was last modified: decembrie 16th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.