Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă – modificări (Legea nr. 164/2017)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 279/2005
(M. Of. nr. 498 din 7 august 2013)
Legea nr. 164/2017
(M. Of. nr. 544 din 11 iulie 2017)
– modifică: art. 9 alin. (1), lit. a) – c); art. 13 alin. (1); art. 16 alin. (1), lit. c); art. 16 alin. (2) 

– abrogă: art. 16 alin. (1), lit. d)

În M. Of. nr. 544 din 11 iulie 2017, a fost publicată Legea nr. 164/2017 pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă și a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 279/2005 prin Legea nr. 164/2017.

 

Art. 9 alin. (1), lit. a) – c) din Legea nr. 279/2005 (modificată prin Legea nr. 164/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 alin. (1), lit. a) – c) prevedea faptul că:

„Art. 9

(1) Durata contractului de ucenicie se stabilește în funcție de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de:

a) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 1;
b) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;
c) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (1), lit. a) – c) dispune următoarele:

„a) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;
b) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3;
c) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4”.

Art. 13 alin. (1) din Legea nr. 279/2005 (modificată prin Legea nr. 164/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 alin. (1) prevedea faptul că:

„Art. 13

(1) Ucenicia la locul de muncă se organizează pentru nivelurile 1, 2 și 3 de calificare, stabilite prin legislația în vigoare”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 alin. (1) dispune următoarele:

„Art. 13

(1) Ucenicia la locul de muncă se organizează pentru nivelurile de calificare 2, 3 și 4, stabilite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările ulterioare”.

Art. 16 alin. (1), lit. c) din Legea nr. 279/2005 (modificată prin Legea nr. 164/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16 alin. (1), lit. c) prevedea faptul că:

„Art. 16

(1) Finanțarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se poate realiza din:

(…)

c) fonduri structurale europene”;

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 16 alin. (1), lit. c) dispune următoarele:

„c) fonduri europene structurale și de investiții și fonduri publice naționale aprobate în bugetul asigurărilor pentru șomaj”.

Art. 16 alin. (1), lit. d) din Legea nr. 279/2005 (modificată prin Legea nr. 164/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16 alin. (1), lit. d) prevedea faptul că:

„Art. 16

(1) Finanțarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se poate realiza din:

(…)

d) bugetul asigurărilor de șomaj”;

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 16 alin. (1), lit. d) – se abrogă.

Art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005 (modificată prin Legea nr. 164/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16 alin. (2) prevedea faptul că:

„Art. 16

(…)

(2) Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, pe perioada derulării acestuia, poate solicita și beneficiază, la cerere, de 60% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 16 alin. (2) dispune următoarele:

„(2) Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, în condițiile prezentei legi, beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, de o sumă în cuantum de 1.125 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de șomaj în limita fondurilor alocate cu această destinație”.

Alte prevederi relevante din Legea nr. 164/2017

Art. III dispune că prevederile art. I intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării respectivei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Conform art. IV, contractele de ucenicie încheiate potrivit prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, aflate în derulare la data intrării în vigoare a respectivei legi, își produc efectele până la expirarea duratei pentru care au fost încheiate, potrivit legislației în vigoare la data încheierii lor.

Potrivit art. V, contractele de stagiu încheiate potrivit prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, cu modificările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a respectivei legi, își produc efectele până la expirarea duratei pentru care au fost încheiate, potrivit legislației în vigoare la data încheierii lor.

În art. VI este prevăzut faptul că în termen de 30 de zile de la data publicării respectivei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii și Justiției Sociale elaborează și supune spre aprobare modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin H.G. nr. 855/2013.

Art. VII dispune că în tot cuprinsul Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, și al Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice” se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Muncii și Justiției Sociale”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă – modificări (Legea nr. 164/2017) was last modified: septembrie 4th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.