Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – modificări (O.U.G. nr. 108/2020)

Actul modificat Actul modificator Sumar
 

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

(M. Of. nr. 852 din 20 decembrie 2010)

 

O.U.G. nr. 108/2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

(M. Of. nr. 595 din 7 iulie 2020)

 

introduce: art. 30 alin. (1) lit. g), art. 30 alin. (4^2), art. 56^2.

 

În M. Of. nr. 595 din 7 iulie 2020 s-a publicat O.U.G. nr. 108/2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

În continuare, vă prezentăm completările aduse respectivei legi.

 

Art. 30 alin. (1) lit. g)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 30 alin. (1), după lit. f) se introduce o nouă literă, lit. g), cu următorul cuprins:

„g) activitățile referitoare la fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fără fum, produselor pirotehnice în unitățile de producție a explozivilor, precum și fabricarea nitrocelulozelor și a celuloidului în aceleași unități de producție a explozivilor; fabricarea munițiilor și a elementelor de muniții, locurile de muncă în care se execută operații cu exploziv de inițiere, exploziv cu caracteristică de sensibilitate mare, precum și locurile de muncă în care se execută operații cu explozivi aromatici, la care angajații vin în contact direct cu aceștia; operații de distrugere a munițiilor încărcate și a elementelor de muniții încărcate, a pulberilor, a explozivilor și a produselor pirotehnice; delaborarea munițiilor și a elementelor pirotehnice încărcate cu substanțe explozive sau incendiare.”

 

 

 

Art. 30 alin. (4^2)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 30, după alin. (4^1) se introduce un nou alineat, alin. (4^2), cu următorul cuprins:

(4^2) Este asimilată stagiului de cotizare în condiții speciale de muncă perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001, în care salariații au desfășurat activitățile dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. g), în locurile de muncă încadrate conform legislației anterioare în grupa I de muncă.

 

 

 

Art. 56^2

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 56^1 se introduce un nou articol, art. 56^2, cu următorul cuprins:

Art. 56^2

(1) Prin excepție de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b), persoanele care au desfășurat activități dintre cele prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. g) beneficiază de pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani, pentru un stagiu de cotizare de cel puțin 25 de ani realizat în aceste activități.

(2) Pentru persoanele care au desfășurat activitățile prevăzute la alin. (1), stagiul complet de cotizare este de 25 de ani.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – modificări (O.U.G. nr. 108/2020) was last modified: septembrie 17th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.