Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – completări (Legea nr. 113/2021)

Actul modificat Actul modificator Sumar
 

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

(M. Of. nr. 852 din 20 decembrie 2010; cu modif. și compl. ult.)

 

Legea nr. 113/2021 pentru completarea art. 107 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

(M. Of. nr. 459 din 29 aprilie 2021)

 

– introduce: art. 107 alin. (2^1).

 

 

În M. Of. nr. 459 din 29 aprilie 2021 s-a publicat Legea nr. 113/2021 pentru completarea art. 107 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Redăm, în cele ce urmează, completarea adusă respectivului act normativ.

 

Art. 2^1

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 107, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:

(2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul unei erori materiale, de calcul sau al oricărei greșeli de redactare, omisiuni sau mențiuni greșite, intervenite în procesul administrativ de evaluare, prelucrare și redactare a datelor în vederea emiterii deciziei de pensionare sau a datelor înscrise în aceasta ori în sistemul electronic de punere în plată a deciziei, termenul general de prescripție nu se aplică pentru recuperarea de către beneficiarul dreptului la pensie a sumelor neplătite de către casa teritorială de pensii competentă.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – completări (Legea nr. 113/2021) was last modified: iulie 29th, 2021 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.