Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului – modificări (O.U.G. nr. 53/2022)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 

(M. Of. nr. 589 din 18 iulie 2019)

 

O.U.G. nr. 53/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

(M. Of. nr. 394 din 21 aprilie 2022)

– modifică: art. 43 alin. (2);

– introduce: art. 30^2, art. 43 alin. (1) lit. i).

În M. Of. nr. 394 din 21 aprilie 2022 s-a publicat O.U.G. nr. 53/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. 

Vă prezentăm, în cele ce urmează, modificările și completările aduse respectivului act normativ.

Art. 30^2

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după articolul 301 se introduce un nou articol, articolul 302, cu următorul cuprins:

„(1) Entitățile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g)-k) au obligația de a notifica Oficiul, exclusiv electronic, cu privire la începerea, suspendarea sau încetarea activității care intră sub incidența prezentei legi, în termen de 15 zile de la data începerii, suspendării sau încetării acestei activități.

(2) Forma și conținutul notificării prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al președintelui Oficiului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

 

Art. 43 alin. (1) lit. i)

Noua reglementare

La articolul 43 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

„i) nerespectarea prevederilor art. 302 alin. (1)”.

 

Art. 43 alin. (2)

Vechea reglementare

„(2) Pentru persoanele fizice, contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a)d)g) și h) se sancționează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei, contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se sancționează cu avertisment sau amendă de la 20.000 lei la 120.000 lei, iar contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. c)e) și f) se sancționează cu avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 90.000 lei”.

Noua reglementare

Conform noii reglementări, articolul 43, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru persoanele fizice, contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), g) și h) se sancționează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei, contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se sancționează cu avertisment sau amendă de la 20.000 lei la 120.000 lei, contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. c), e) și f) se sancționează cu avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 90.000 lei, iar contravenția prevăzută la alin. (1) lit. i) se sancționează cu avertisment sau amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei”.

 

Art. II din O.U.G. nr. 53/2022

„(1) Ordinul președintelui Oficiului prevăzut la art. 302 alin. (2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Entitățile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g)-k) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, care, la data intrării în vigoare a ordinului președintelui Oficiului prevăzut la art. 302 alin. (2) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, desfășoară activități ce intră sub incidența Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, transmit notificarea în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestui ordin”.

Art. III din O.U.G. nr. 53/2022

„(1) Nerespectarea obligației prevăzute la art. II alin. (2) constituie contravenție și se sancționează cu avertisment sau amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se fac de către reprezentanții împuterniciți ai Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 13, 28 și 29”.

Art. IV din O.U.G. nr. 53/2022

„Prevederile art. I pct. 2 și 3, precum și ale art. III intră în vigoare la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență”.

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului – modificări (O.U.G. nr. 53/2022) was last modified: mai 6th, 2022 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.