Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale – modificări (Legea nr. 294/2022)

Actul modificat

Actul modificator Sumar
Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali

(M. Of. nr. 349 din 20 mai 2015; cu modif. și compl. ult.)

 

Legea nr. 294/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali

(M. Of. nr. 1072 din 7 noiembrie 2022)

 

– modifică: art. 6 alin. (2) partea introductivă;

introduce: art. 6 alin. (2) lit. c).

 

În M. Of. nr. 1072 din 7 noiembrie 2022 s-a publicat Legea nr. 294/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

Redăm, în cele ce urmează, cele mai importante modificări, dar și completări aduse respectivului act normativ.

 

Art. 6 alin. (2) partea introductivă

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6, partea introductivă a alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Nu au dreptul de a depune candidaturi și nu pot fi aleși:

 

 

Art. 6 alin. (2) lit. c)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6 alin. (2), după lit. b) se introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul cuprins:

c) persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, condițiile prevăzute la art. 37 din Constituția României, republicată, pentru a fi alese și persoanele care la data depunerii candidaturii au fost condamnate definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, dacă nu a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale – modificări (Legea nr. 294/2022) was last modified: December 21st, 2022 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.