Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 – modificări (Legea nr. 206/2016)

Art. 62 alin. (1) și (2) din Legea nr. 36/1995 (modificată prin Legea nr. 206/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 62 alin. (1) și (2) prevedeau faptul că în scopul stabilirii și acordării pensiilor private, altele decât cele din sistemul public de pensii, sau, după caz, a ajutoarelor financiare notarilor publici, urmașilor acestora cu drepturi proprii la pensie privată și altor persoane din sistemul notarial care aderă la acest sistem de pensii, se înființează, sub autoritatea Uniunii, Casa de Pensii a Notarilor Publici, denumită în continuare Casa de pensii, instituție autonomă, de interes public, cu personalitate juridică, buget și organe de conducere proprii, în condițiile stabilite prin statutul acesteia, aprobat de Consiliul Uniunii.

De asemenea, sistemul de pensii prevăzut de prezenta lege este obligatoriu pentru notarii publici membrii ai Uniunii și complementar sistemului public de pensii la care notarii publici sunt obligați să contribuie, în condițiile legii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 62 alin. (1) și (2) dispun următoarele:

Art. 62. — (1) în scopul stabilirii și acordării pensiilor private se înființează, sub autoritatea Uniunii’, Casa de Pensii a Notarilor Publici, denumită în continuare Casa de pensii, instituție autonomă, de interes public, cu personalitate juridică, în condițiile stabilite prin statutul acesteia, aprobat de Consiliul Uniunii.

(2) Sistemul de pensii prevăzut de prezenta lege este obligatoriu pentru notarii publici membri ai Uniunii”.

 

Art. 62 alin. (21) din Legea nr. 36/1995 (modificată prin Legea nr. 206/2016)

 

Noua reglementare

La art. 62, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (21).

Potrivit noii reglementări, art. 62 alin. (21) stabilește următoarele:

(21) Notarii publici pot contribui și la sistemul public de pensii, în condițiile legii”.

 

Art. 75 alin. (5) din Legea nr. 36/1995 (modificată prin Legea nr. 206/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 75 alin. (5) dispunea faptul că hotărârea Consiliului de disciplină poate fi atacată cu contestație la Consiliul Uniunii în termen de 15 zile de la comunicare. Hotărârea Consiliului Uniunii poate fi atacată cu recurs la secția de contencios administrativ a Curții de Apel București, în același termen. Hotărârea instanței este definitivă.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 75 alin. (5) prevede următoarele:

(5) Hotărârea Consiliului de disciplină poate fi atacată cu contestație la Consiliul Uniunii în termen de 15 zile de la comunicare. împotriva hotărârii Consiliului Uniunii se poate formula contestație la secția de contencios administrativ a Curții de Apel București, în termen de 15 zile de la comunicare”.

 

Art. 81 alin. (6) din Legea nr. 36/1995 (modificată prin Legea nr. 206/2016)

 

Noua reglementare

La art. 81, după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (6).

Potrivit noii reglementări, art. 81 alin. (6) stabilește următoarele:

(6) Notarul public, în activitatea sa, nu poate cenzura sau refuza să aplice sau să folosească în proceduri notariale o hotărâre judecătorească definitivă”.

Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 – modificări (Legea nr. 206/2016) was last modified: decembrie 16th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.