Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 – modificări (Legea nr. 17/2017)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
(M. Of. nr. 444 din 18 iunie 2014)
Legea nr. 7/2017
(M. Of. nr. 196 din 21 martie 2017)
introduce: art. 100 alin. (2), art. 100^1, art. 136 alin. (5)

În M. Of. nr. 196 din 21 martie 2017, a fost publicată Legea nr. 17/2017 privind aprobarea O.U.G. nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Legea nr. 36/1995 prin Legea nr. 17/2017.

Art. 100 alin. (2) din Legea nr. 36/1995 (modificată prin Legea nr. 17/2017)

 

Noua reglementare

La art. 100, după alin. (1), se introduce un nou alineat, alin. (2).

Potrivit noii reglementări, art. 100 alin. (2) dispune următoarele:

„(2) Constituie, de asemenea, titlu executoriu acordul parental încheiat prin înscris autentificat cu ocazia divorțului sau ulterior acestui moment, în care, exercitând împreună autoritatea părintească, părinții se înțeleg cu privire la aspecte cum sunt: stabilirea locuinței copilului, modalitatea de păstrare a legăturilor personale cu minorul ale părintelui cu care acesta nu locuiește, precum și alte măsuri asupra cărora părinții pot să dispună în condițiile art. 375 alin. (2) din Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare”.

 

Art. 100^1 din Legea nr. 36/1995 (modificată prin Legea nr. 17/2017)

 

Noua reglementare

După art. 100, se introduce un nou articol, art. 100^1.

Potrivit noii reglementări, art. 100^1 dispune următoarele:

„Art. 100^1

Pentru valabilitatea acordului parental încheiat în procedura divorțului sau în orice alte situații, notarul public, cu ocazia autentificării, este obligat să obțină raportul de anchetă psihosocială și să procedeze la ascultarea minorului în condițiile art. 264 din Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare”.

 

Art. 136 alin. (5) din Legea nr. 36/1995 (modificată prin Legea nr. 17/2017)

 

Noua reglementare

La art. 136, după alin. (4), se introduce un nou alineat, alin. (5).

Potrivit noii reglementări, art. 136 alin. (5) dispune următoarele:

„(5) Înscrisul autentificat de notarul public prin care se constată acordul parental constituie titlu executoriu în condițiile art. 100 alin. (2)”.

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 – modificări (Legea nr. 17/2017) was last modified: aprilie 12th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.