Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – modificări (Legea nr. 297/2022)

Actul modificat

Actul modificator Sumar
Legea educației naționale nr. 1/2011

(M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011)

 

 

Legea nr. 297/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

(M. Of. nr. 1072 din 7 noiembrie 2022)

 

– modifică: art. 42 alin. (4), art. 43 alin. (3);

introduce: art. 42 alin. (4^1), art. 254^2.

 

În M. Of. nr. 1072 din 7 noiembrie 2022 s-a publicat Legea nr. 297/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011.

Redăm, în cele ce urmează, cele mai importante modificări, dar și completări aduse respectivului act normativ.

 

Art. 42 alin. (4)

Vechea reglementare

„(4) Pentru activitatea sportivă și artistică de performanță, la propunerea autorităților administrației publice locale, a inspectoratelor școlare, a Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și/sau a instituțiilor publice de cultură împreună cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului se pot organiza cluburi școlare și unități de învățământ preuniversitar de stat cu program sportiv sau de artă, integrat ori suplimentar.”

 

Noua reglementare

(4) Pentru activitatea artistică de performanță, la propunerea autorităților administrației publice locale, a inspectoratelor școlare, a Ministerului Culturii și/sau a instituțiilor publice de cultură, Ministerul Educației poate înființa unități de învățământ preuniversitar de stat/clase cu program de artă, integrat ori suplimentar.

 

 

Art. 43 alin. (3)

Vechea reglementare

„(3) Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și celelalte ministere interesate, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, federațiile sportive naționale, autoritățile locale, precum și instituțiile de cultură pot sprijini financiar și material activitățile de performanță în domeniul artelor, respectiv al sportului.”

 

Noua reglementare

„(3) Ministerul Culturii și celelalte ministere interesate, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Comitetul Național Paralimpic, federațiile sportive naționale, autoritățile locale, precum și instituțiile de cultură pot sprijini financiar și material

activitățile de performanță în domeniul artelor, respectiv al sportului.”

 

 

Art. 42 alin. (4^1)

Noua reglementare

(4^1) Pentru activitatea sportivă de performanță, la propunerea autorităților administrației publice locale, a inspectoratelor școlare, a Ministerului Sportului, a Comitetului Olimpic și Sportiv Român, a Comitetului Național Paralimpic, a federațiilor sportive naționale, a cluburilor sportive școlare, a cluburilor sportive universitare, a cluburilor sportive, a asociațiilor sportive, Ministerul Educației poate înființa unități de învățământ preuniversitar de stat/clase cu program sportiv, integrat ori suplimentar.

 

 

Art. 254^2

Noua reglementare

Art. 254^2

Conform principiilor prevăzute la art. 3 lit. i) și s), pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate care necesită atestate și avize suplimentare, începând cu etapa de completare de normă didactică de predare, solicitanții, inclusiv cadrele didactice titulare, trebuie să prezinte în perioadele de înscriere și de verificare a dosarelor/validare a fișelor de înscriere la aceste etape avizele/documentele justificative necesare, după cum urmează:

a) avizele eliberate de cultele recunoscute oficial de stat, pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate la disciplina Religie, în care se precizează etapa de mobilitate pentru care au fost eliberate;

b) avizul Inspectoratului General al Poliției Române/Autorității Rutiere Române, pentru ocuparea catedrelor de pregătire/instruire practică din domeniul «Transporturi/Conducerea autovehiculelor»;

c) avizul cultului sau avizul special al cultului recunoscut oficial de stat, în baza protocolului semnat cu Ministerul Educației, pentru ocuparea tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din cadrul seminarelor/liceelor vocaționale teologice și a posturilor didactice/catedrelor constituite din discipline teologice de specialitate, în care se precizează etapa de mobilitate pentru care au fost eliberate;

d) avizul Ministerului Apărării Naționale, avizul Ministerului Afacerilor Interne sau avizul Ministerului Justiției, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la liceele militare, din unitățile de învățământ preuniversitar din sistemul de apărare, de informații, de ordine publică și de securitate națională și din unitățile de învățământ subordonate Ministerului Justiției, în care se precizează etapa de mobilitate pentru care au fost eliberate;

e) acordul directorului liceului pedagogic eliberat în baza criteriilor stabilite de consiliul de administrație al unității de învățământ, avizat de inspectorul școlar care coordonează activitatea liceelor pedagogice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la clasele/grupele din profilul pedagogic, de la liceele cu profil pedagogic, calificările educator-puericultor, educatoare sau învățător, constituite din disciplinele care se regăsesc în Regulamentul-cadru pentru organizarea și funcționarea învățământului pedagogic în sistemul de învățământ preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educației, în care se precizează etapa de mobilitate pentru care a fost eliberat.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Legea educației naționale nr. 1/2011 – modificări (Legea nr. 297/2022) was last modified: December 21st, 2022 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.