Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019 – modificări (O.U.G. nr. 71/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
 

Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019

(M. Of. nr.  209 și 209 bis din 15 martie 2019)

 

O.U.G. nr. 71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019

(M. Of. nr. 965 din 29 noiembrie 2019)

– modifică: art. 6 alin. (17); art. 19 alin. (5) lit. c); art. 26; art. 51 alin. (3);

abrogă: art. 50.

 

 

În M. Of. nr. 965 din 29 noiembrie 2019 s-a publicat O.U.G. nr. 71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019.

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019.

 

Art. 6 alin. (17) din Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019 (modificat prin O.U.G. nr. 71/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (17) prevedea următoarele aspecte:

„(17) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale până la data publicării prezentei legi, destinate finanțării sistemului de protecție a copilului și centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare, se regularizează în cursul anului 2019 cu bugetul de stat.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (17) se modifică și va avea următorul conținut:

(17) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale până la data publicării prezentei legi, destinate finanțării sistemului de protecție a copilului și centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare, se regularizează în cursul anului 2019, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie, cu bugetul de stat.

 

 

Art. 19 alin. (5) lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019 (modificat prin O.U.G. nr. 71/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 19 alin. (5) lit. c) prevedea următoarele aspecte:

„c) redistribuiri de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat beneficiari și cei cu rol de autoritate de management/certificare/operator de program pentru asigurarea finanțării corespunzătoare a proiectelor/programelor implementate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru asigurarea finanțării unor proiecte noi introduse în buget potrivit art. 16 alin. (1) – (4).”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 19 alin. (5) lit. c) se modifică și va avea următorul conținut:

c) redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat beneficiari și cei cu rol de autoritate de management/certificare/operator de program pentru asigurarea finanțării corespunzătoare a proiectelor/programelor implementate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru asigurarea finanțării unor proiecte noi introduse în buget potrivit art. 16 alin. (1) – (4).

 

 

Art. 26 din Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019 (modificat prin O.U.G. nr. 71/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 26 prevedea următoarele aspecte:

„(1) În bugetul Ministerului Afacerilor Externe, la titlul 71 «Active nefinanciare», sunt prevăzute, pentru anul 2019, credite bugetare în sumă de 37.430 mii lei și credite de angajament în sumă de 37.430 mii lei, pentru achiziționarea de autoturisme pentru misiunile diplomatice ale României din străinătate.

(2) În bugetul Ministerului Afacerilor Externe, la titlul 71 «Active nefinanciare», sunt prevăzute, pentru anul 2019, credite bugetare în sumă de 4.007 mii lei și credite de angajament în sumă de 120.107 mii lei, pentru reabilitarea imobilelor proprietate a statului român din străinătate, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Externe.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 26 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 26 – (1) În bugetul Ministerului Afacerilor Externe, la titlul 71 «Active nefinanciare», sunt prevăzute, pentru anul 2019, credite bugetare în sumă de 35.317 mii lei și credite de angajament în sumă de 35.317 mii lei, pentru achiziționarea de autoturisme pentru misiunile diplomatice ale României din străinătate.

(2) În bugetul Ministerului Afacerilor Externe, la titlul 71 «Active nefinanciare», sunt prevăzute, pentru anul 2019, credite bugetare în sumă de 2.897 mii lei și credite de angajament în sumă de 118.997 mii lei, pentru reabilitarea imobilelor proprietate a statului român din străinătate, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Externe.

 

 

Art. 51 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019 (modificat prin O.U.G. nr. 71/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 51 alin. (3) prevedea următoarele aspecte:

„(3) În bugetul Ministerului Afacerilor Interne este cuprinsă și suma de 459.750 mii lei destinată finanțării în anul 2019 a acțiunilor aferente organizării și desfășurării alegerilor pentru Parlamentul European și pentru alegerea Președintelui României.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 51 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

(3) În bugetul Ministerului Afacerilor Interne este cuprinsă și suma de 395.750 mii lei destinată finanțării în anul 2019 a acțiunilor aferente organizării și desfășurării alegerilor pentru Parlamentul European și pentru alegerea Președintelui României.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019 – modificări (O.U.G. nr. 71/2019) was last modified: ianuarie 22nd, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.