Art. 73 Cod fiscal – completare (Legea nr. 54/2015)

Despre

  • Codul fiscal
  • Legea nr. 54/2015
  • M. Of. nr. 198 din 25 martie 2015
  • Art. 73 alin. (7)-(9)
Actul modificat Actul modificator Sumar
Cod fiscal Legea nr. 54/2015
(M. Of. nr. 198 din 25 martie 2015)
introduce: art. 73 alin. (7)-(9)


În M. Of. nr. 198 din 25 martie 2015, s-a publicat Legea nr. 54/2015 pentru completarea art. 73 Cod fiscal.
 

Art. 73 alin. (7)-(9) Cod fiscal

Noua reglementare

La art. 73, după alin. (6), se introduc trei noi alineate, alin. (7)-(9).

Potrivit noii reglementări, art. 73 alin. (7) prevede: „În cadrul anului fiscal curent pentru veniturile realizate de persoanele fizice, individual sau într-o formă de asociere, în cazul în care s-au înregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale precum înghețul, grindina, poleiul, inundațiile, ploaia abundentă, seceta, precum și a celor produse de animalele sălbatice, care afectează peste 30% din suprafețele destinate producției agricole vegetale/animale deținute, norma de venit se reduce proporțional cu pierderea respectivă”.

De asemenea, art. 73 alin. (8) stabilește: „Constatarea pagubelor prevăzute la alin. (7) și evaluarea pierderilor se face la cererea persoanelor fizice/asocierilor fără personalitate juridică, care desfășoară activități agricole pentru care venitul anual se stabilește pe bază de norme de venit de o comisie numită prin ordin al prefectului județului/municipiului București, la propunerea directorului executiv al direcției agricole județene/municipiului București, comisie formată pe plan local dintr-un reprezentant al primăriei, un specialist al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, un reprezentant al direcției agricole județene/municipiului București și un reprezentant al direcției generale regionale a finanțelor publice din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală”.

În sfârșit, art. 73 alin. (9) prevede: „Procedura de aplicare a prevederilor alin. (7) și (8) se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală cu avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale”.

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Art. 73 Cod fiscal – completare (Legea nr. 54/2015) was last modified: mai 18th, 2015 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Căutare

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.