Legea fondului funciar nr. 18/1991 – completare (Legea nr. 38/2015)

Despre

  • M. Of. nr. 172 din 12 martie 2015
  • Legea nr. 38/2015
  • Completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
  • Art. 100 alin. (3)

În M. Of. nr. 172 din 12 martie 2015, s-a publicat Legea nr. 38/2015 pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (rep. M. Of. nr. 1 din 5 ianuarie 1998; cu modif. și compl. ult.).

Vom prezenta, în continuare, completarea adusă Legii nr. 18/1991 prin Legea nr. 38/2015:

Art. 100 alin. (3) Legea nr. 18/1991

Art. 100 alin. (1) prevede faptul că titularii obiectivelor de investiții sau de producții amplasate pe terenuri agricole și forestiere sunt obligați să ia măsuri prealabile executării construcției obiectivelor, de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafețele amplasamentelor aprobate, pe care să-l depoziteze și să-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive, indicate de organele agricole sau silvice, în vederea punerii în valoare sau a ameliorării acestora.

Art. 100 alin. (2) prevede faptul că depozitarea se poate face numai cu acordul proprietarilor terenurilor. Aceștia nu pot fi obligați la nici o plată pentru sporul de valoare astfel obținut și nici nu pot pretinde despăgubiri pentru perioada de nefolosire a terenului.

Noua reglementare

După alin. (2) al art. 100 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, se introduce un nou alineat, alin. (3).

Potrivit noii reglementări, art. 100 alin. (3) prevede: „Autoritatea publică centrală care răspunde de agricultură și dezvoltare rurală și autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură desemnează specialiști împuterniciți cu evidența și monitorizarea depozitării și folosirii stratului de sol fertil prevăzut la alin. (1)”.

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Legea fondului funciar nr. 18/1991 – completare (Legea nr. 38/2015) was last modified: mai 18th, 2015 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Căutare

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.