Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 1/2015: Art. 169 alin. (6) Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Despre

  • M. Of. nr. 162 din 9 martie 2015
  • Decizia ÎCCJ Complet HP/C nr. 1/2015
  • Art. 169 alin. (6) din Legea nr. 263/2010

În M. Of. nr. 162 din 9 martie 2015, s-a publicat Decizia Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă (Complet DCD/C) al ÎCCJ nr. 1/2015 referitoare la examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Constanța – Secția I civilă în Dosarul nr. 3.626/118/2013 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare și aplicare a dispozițiilor art. 169 alin. (3) raportat la art. 169 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M. Of. nr. 852 din 20 decembrie 2010; cu modif. și compl. ult.), respectiv a dispozițiilor art. 169 alin. (6) raportat la art. 100 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă persoanele pensionate în perioada 1.04.2001 – 1.01.2011 și, în special, în perioada 1.04.2001 – 2.11.2008 beneficiază de majorarea cu 50% a punctajului anual pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în condiții speciale după 1.04.2001.

Dispoziții legale incidente

Art. 169 din Legea nr. 263/2010 prevede: „(1) Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa I și/sau grupa a II-a de muncă, beneficiază de o creștere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade, după cum urmează:

a) cu 50% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa I de muncă;

b) cu 25% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa a ll-a de muncă.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situația în care, la recalcularea pensiilor în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului la pensie prevăzută de acte normative cu caracter special.

(3) De creșterea punctajelor anuale prevăzută la alin. (1) beneficiază și persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 aprilie 2001 – 2 noiembrie 2008 inclusiv, numai în situațiile în care, potrivit legii, la determinarea punctajului mediu anual s-au utilizat stagiile complete de cotizare prevăzute de legislația în vigoare în perioada respectivă.

(4) Prevederile alin. (1) se aplică prin acordarea diferenței dintre creșterea punctajului mediu anual rezultată și cea acordată conform O.U.G. nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin Legea nr. 154/2009.

(5) În situația în care cuantumul pensiei aferent punctajului mediu anual rezultat în urma aplicării prevederilor alin. (1)-(4) este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se menține acest cuantum până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de lege, se obține un cuantum al pensiei mai mare.

(6) Prevederile art. 100 lit. a), referitoare la majorarea punctajului pentru perioadele realizate în condiții deosebite de muncă după data de 1 aprilie 2001, se aplică și persoanelor înscrise la pensie anterior intrării în vigoare a prezentei legi”.

Art. 100 din Legea nr. 263/2010 prevede: „Persoanele care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupele I și a II-a de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite, condiții speciale sau alte condiții de muncă, potrivit legii, beneficiază de majorarea punctajelor lunare realizate în perioadele respective, după cum urmează:

a) cu 25% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite, potrivit legii;

b) cu 50% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa I de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiții speciale, potrivit legii;

c) cu 50% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri încadrate în alte condiții de muncă, potrivit legii”.

 

Jurisprudența instanțelor naționale în materie

1. Opinia majoritară conturată prin soluțiile pronunțate de instanțele judecătorești a fost în sensul că persoanelor pensionate în perioada 1.04.2001 – 1.01.2011 nu li se aplică dispozițiile art. 100 raportat la art. 169 alin. (3) și (6) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, deoarece art. 169 nu se referă la condițiile speciale de muncă, iar art. 100 vizează doar persoanele pensionate sub imperiul Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare.

2. Într-o opinie minoritară, s-a apreciat că, deși dispozițiile art. 169 alin. (6) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, fac trimitere expresă doar la dispozițiile art. 100 lit. a), totuși neaplicarea dispozițiilor art. 100 lit. b) și persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, ar conduce la o discriminare a acestora față de persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în aceeași perioadă, însă au desfășurat, ulterior datei de 1 aprilie 2001, activități în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite, potrivit legii.

 

Jurisprudența Curții Constituționale

Instanța de contencios constituțional a respins excepțiile de neconstituționalitate invocate în legătură cu dispozițiile art. 100 și art. 169 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare.

 

Raportul asupra chestiunii de drept

Prin raportul întocmit în cauză, în conformitate cu dispozițiile art. 520 alin. (8) din Codul de procedură civilă, s-a apreciat că sunt îndeplinite cumulativ condițiile de admisibilitate pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile, potrivit dispozițiilor art. 519 din Codul de procedură civilă, numai în ceea ce privește interpretarea prevederilor art. 169 alin. (6) raportat la art. 100 lit. b) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare. Totodată, s-a apreciat că este inadmisibilă sesizarea privitoare la interpretarea dispozițiilor art. 169 alin. (3) raportat la alin. (1) al aceluiași articol din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și referitor la persoanele pensionate în perioada 1 aprilie 2001-2 noiembrie 2008, întrucât excedează obiectului cauzei.

Asupra fondului sesizării, opinia judecătorilor-raportori a fost că interpretarea dispozițiilor art. 169 alin. (6) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, este în sensul că nu se acordă majorarea cu 50% a punctajului anual persoanelor care și-au desfășurat activitatea în condiții speciale de muncă după data de 1 aprilie 2001 și înscrise la pensie anterior intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare.

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 1/2015

ÎCCJ, prin Decizia nr. 1/2015, admite în parte sesizarea formulată de Curtea de Apel Constanța – Secția I civilă în Dosarul nr. 3.626/118/2013 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile.

Stabilește că dispozițiile art. 169 alin. (6) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, se interpretează în sensul că nu se acordă majorarea cu 50% a punctajului anual persoanelor care și-au desfășurat activitatea în condiții speciale de muncă după data de 1 aprilie 2001 și înscrise la pensie anterior intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare.

 
Alte prevederi cu privire la Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 1/2015

Prin aceeași decizie, ÎCCJ respinge ca inadmisibilă sesizarea privind interpretarea dispozițiilor art. 169 alin. (3) raportat la art. 169 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, respectiv interpretarea textelor de lege vizând persoanele pensionate în perioada 1 aprilie 2001 – 2 noiembrie 2008.

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 1/2015: Art. 169 alin. (6) Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice was last modified: mai 18th, 2015 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Căutare

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.