Art. 18 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – modificare (Legea nr. 153/2015)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea educației naționale nr. 1/2011
(M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. și compl. ult.)
Legea nr. 153/2015
(M. Of. nr. 445 din 22 iunie 2015)
modifică art. 18 alin. (2)

 

În M. Of. nr. 445 din 22 iunie 2015, s-a publicat Legea nr. 153/2015 pentru modificarea art. 18 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. și compl. ult.).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificarea adusă art. 18 din Legea nr. 1/2011 prin Legea nr. 153/2015:

Art. 18 alin. (2) Legea nr. 1/2011 (modificată prin Legea nr. 153/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 18 alin. (2) prevedea faptul că la solicitarea scrisă a elevului major, respectiv a părinților sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor, elevul putea să nu frecventeze orele de religie. În acest caz, situația școlară se încheia fără disciplina Religie. În mod similar se proceda și pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condițiile pentru frecventarea orelor la această disciplină.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 18 alin. (2) prevede: „Înscrierea elevului pentru a frecventa orele de religie se face prin cerere scrisă a elevului major, respectiv a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor. Schimbarea acestei opțiuni se face tot prin cerere scrisă a elevului major, respectiv a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor. În cazul în care elevul nu frecventează orele de religie, situația școlară se încheie fără disciplina Religie. În mod similar se procedează și pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condițiile pentru frecventarea orelor la această disciplină”.

 

ISTORIC

Act modificat Acte modifictoare
Legea educației naționale nr. 1/2011
(M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. și compl. ult.)
Legea nr. 166/2011 (M. Of. nr. 709 din 7 octombrie 2011)
Legea nr. 283/2011 (M. Of. nr. 887 din 14 decembrie 2011)
O.U.G. nr. 21/2012 (M. Of. nr. 372 din 31 mai 2012)
Legea nr. 187/2012 (M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012)
O.U.G. nr. 84/2012 (M. Of. nr. 845 din 13 decembrie 2012)
O.U.G. nr. 92/2012 (M. Of. nr. 864 din 19 decembrie 2012)
O.U.G. nr. 14/2013 (M. Of. nr. 133 din 13 martie 2013)
Legea nr. 62/2013 (M. Of. nr. 160 din 26 martie 2013)
Legea nr. 206/2013 (M. Of. nr. 403 din 4 iulie 2013)
D.C.C. nr. 397/2013 (M. Of. nr. 663 din 29 octombrie 2013)
O.U.G. nr. 117/2013 (M. Of. nr. 843 din 30 decembrie 2013)
Legea nr. 1/2014 (M. Of. nr. 24 din 13 ianuarie 2014)
D.C.C. nr. 106/2014 (M. Of. nr. 238 din 3 aprilie 2014)
Legea nr. 36/2014 (M. Of. nr. 255 din 8 aprilie 2014)
O.U.G. nr. 16/2014 (M. Of. nr. 266 din 10 aprilie 2014)
O.U.G. nr. 49/2014 (M. Of. nr. 486 din 30 iunie 2014)
Rectificare (M. Of. nr. 662 din 9 septembrie 2014)
O.U.G. nr. 83/2014 (M. Of. nr. 925 din 18 decembrie 2014)
O.U.G. nr. 94/2014 (M. Of. nr. 968 din 30 decembrie 2014)
D.C.C. nr. 669/2014 (M. Of. nr. 59 din 23 ianuarie 2015)
Legea nr. 95/2015 (M. Of. nr. 304 din 5 mai 2015)
Legea nr. 118/2015 (M. Of. nr. 361 din 26 mai 2015)
Legea nr. 153/2015 (M. Of. nr. 445 din 22 iunie 2015)

 

DOWNLOAD NEWS ARTICLE

Art. 18 din Legea educației naționale nr. 1/2011 – modificare (Legea nr. 153/2015) was last modified: octombrie 26th, 2015 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.