Regulamentul privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari – modificări (Hotărârea CSM nr. 608/2015)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Regulamentul privind examenul de capacitate al
judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari
,
aprobat prin Hotărârea CSM nr. 581/2006
(M. Of. nr. 789 din 19 septembrie 2006; cu modif. ult.)
 Hotărârea CSM nr. 608/2015
(M. Of. nr. 438 din 18 iunie 2015)
modifică: art. 18. alin. (1) pct. 13, art. 28 alin. (4) și (7), art. 34 alin. (2)
– abrogă: art. 34 alin. (1)

 

În M. Of. nr. 438 din 18 iunie 2015 s-a publicat Hotărârea CSM nr. 608/2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 581/2006 (M. Of. nr. 789 din 19 septembrie 2006; cu modif. ult.).

 

Art. 18 alin. (1) pct. 13 din Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 608/2015)
Vechea reglementare

În vechea reglementare art. 18. alin. (1) pct. 13 prevedea: Comisia de organizare a examenului avea, în principal, următoarele atribuții:

(…)

13. preda comisiei de corectare, în ziua desfășurării examenului, lucrările scrise, precum și subiectele și baremele de evaluare și notare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 18 alin. (1), pct. 13 are următorul cuprins: „predă comisiei de corectare, în ziua desfășurării examenului, lucrările scrise, organizează transportul acestora de la centrele de concurs la centrul de evaluare și răspunde de securitatea lor”.

 

Art. 28 alin. (4) și (7) din Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 608/2015)
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 28 alin. (4) prevedea faptul că fiecare candidat primea teze de concurs tipizate și coli de ciornă câte îi erau necesare.

(…)

De asemenea, conținutul art. 28 alin. (7) stipula că președintele și un membru al comisiei de organizare a examenului, după ce preluau lucrările sub semnătură de la supraveghetori, le amestecau și le numerotau, după care le predau pe bază de proces-verbal președintelui și unui membru al comisiei de corectare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 28 alin. (4) stabilește: „Fiecare candidat primește teze de concurs tipizate și coli de ciornă câte îi sunt necesare. Pentru elaborarea lucrărilor scrise, candidații folosesc numai cerneală sau pixuri cu pastă de culoare neagră”.

(…)

De asemenea, art. 28 alin. (7) prevede: „Președintele/Vicepreședintele comisiei de organizare a examenului preia lucrările sub semnătură de la responsabilii de sală. După amestecarea și numerotarea lucrărilor de către membrii comisiei, acestea se predau de către președinte/vicepreședinte pe bază de proces-verbal președintelui comisiei de corectare sau, în caz de absență, oricărui alt membru al comisiei de corectare”.

 

Art. 34 alin. (1) din Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 608/2015)
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 34. alin. (1) prevedea faptul că notele la materiile prevăzute la art. 12 alin. (2) se calcula ca medie aritmetică a notelor obținute la proba scrisă și proba orală.

Noua reglementare

Art. 34 alin. (1) – Abrogat.

 
Art. 34 alin. (2) din Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 608/2015)
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 34 alin. (2) stabilea faptul că media generală a examenului de capacitate reprezenta media aritmetică a notelor la materiile prevăzute la art. 12 alin. (2), calculate conform dispozițiilor alin. (1), și a notelor obținute la probele orale la materiile prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. e) și f). Media generală de promovare a examenului de capacitate este de cel puțin 7,00, iar notele la materiile de examen, calculate conform dispozițiilor alin. (1), nu pot fi mai mici de 5.

Potrivit noii reglementări, art. 34 alin. (2) prevede: „Media generală a examenului de capacitate reprezintă media aritmetică a notelor obținute la probele scrise și orale. Pentru a fi declarat admis la examen, candidatul trebuie să obțină cel puțin media generală 7 și cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă și orală”.

 

ISTORIC
Act modificat Acte modificatoare
Regulamentul privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 439/2006 (M. Of. nr. 560 din 28 iunie 2006; cu modif. și compl. ult.) Hotărârea CSM nr. 652/2007 (M. Of. nr. 695 din 12 octombrie 2007)
Hotărârea CSM nr. 608/2015 (M. Of. nr. 438 din 18 iunie 2015)

 

DOWNLOAD NEWS ARTICLE

Regulamentul privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari – modificări (Hotărârea CSM nr. 608/2015) was last modified: octombrie 26th, 2015 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.