Statutul profesiei de avocat – completări (Hotărârea UNBR nr. 13/2015)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Statutul profesiei de avocat,
adoptat prin Hotărârea UNBR nr. 64/2011
(M. Of. nr. 898 din 19 decembrie 2011; cu modif. ult.)
Hotărârea UNBR nr. 13/2015
(M. Of. nr. 649 din 27 august 2015)
introduce: art. 411, art. 71 alin. (11), art. 861

 

În M. Of. nr. 649 din 27 august 2015, s-a publicat Hotărârea UNBR nr. 13/2015 privind completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea UNBR nr. 64/2011 (M. Of. nr. 898 din 19 decembrie 2011; cu modif. ult.).

Vă prezentăm, în continuare, completările aduse Statutului profesiei de avocat prin Hotărârea UNBR nr. 13/2015:

 

Art. 411 din Statut (modificat prin Hotărârea UNBR nr. 13/2015)

Noua reglementare

După art. 41 se introduce un nou articol, art. 411.

Potrivit noii reglementări, art. 411 prevede: „(1) Este interzis avocatului ca în exercitarea oricărei activități din cele prevăzute la art. 3 din Lege să colaboreze în orice mod cu persoane fizice sau juridice care îndeplinesc acte ori desfășoară fără drept activități specifice profesiei de avocat.

(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) constituie abatere disciplinară gravă și se sancționează cu excluderea din profesie”.

 
Art. 71 alin. (11) din Statut (modificat prin Hotărârea UNBR nr. 13/2015)

Noua reglementare

La art. 71, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (11).

Potrivit noii reglementări, art. 71 alin. (11) dispune: „Nu pot face parte din consiliul baroului avocații care au datorii scadente privind taxele și contribuțiile stabilite pentru formarea bugetului UNBR și al baroului, precum și a fondurilor Casei de Asigurări a Avocaților și ale filialelor”.

 
Art. 861 din Statut (modificat prin Hotărârea UNBR nr. 13/2015)

Noua reglementare

După art. 86 se introduce un nou articol, art. 861.

Potrivit noii reglementări, art. 861 stabilește: „Președintele de onoare al UNBR care nu este membru al organelor de conducere ale profesiei constituite la nivelul UNBR poate participa, fără drept de vot, la lucrările acestor organe”.

 

ISTORIC

Act modificat Acte modificatoare
Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea UNBR nr. 64/2011
(M. Of. nr. 898 din 19 decembrie 2011; cu modif. ult.)
Hotărârea UNBR nr. 7/2012 (M. Of. nr. 594 din 20 august 2012)
Hotărârea UNBR nr. 769/2013 (M. Of. nr. 497 din 7 august 2013)
Hotărârea UNBR nr. 852/2013 (M. Of. nr. 33 din 16 ianuarie 2014)
Hotărârea UNBR nr. 1069/2015 (M. Of. nr. 173 din 12 martie 2015)
Hotărârea UNBR nr. 13/2015 (M. Of. nr. 649 din 27 august 2015)

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Statutul profesiei de avocat – completări (Hotărârea UNBR nr. 13/2015) was last modified: octombrie 29th, 2015 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.