H.G. nr. 1441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale – modificări (H.G. nr. 579/2016)

Actul modificat Actul modificator Sumar
H.G. nr. 1441/2004
(M. Of. nr. 873 din 24 septembrie 2004)
H.G. nr. 579/2016
(M. Of. nr. 623 din 12 august 2016)
modifică: art. 6 alin. (1); art. 7

În M. Of. nr. 623 din 12 august 2016, a fost publicată H.G. nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, pentru modificarea și completarea H.G. nr. 233/2012 privind serviciile și activitățile ce pot fi desfășurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopției interne, precum și metodologia de autorizare a acestora și pentru modificarea H.G. nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizațiilor private străine de a desfășura activități în domeniul adopției internaționale.

În continuare, vom prezenta respectivele modificări.

Art. 6 alin. (1) din H.G. nr. 1441/2004 (modificată prin H.G. nr. 579/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (1) stabilea faptul că în urma analizării cererii prezentate, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta hotărâre și cele impuse de normele Convenției asupra protecției copilului și cooperării în materia adopției internaționale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, și/sau ale acordurilor de colaborare bilaterale în domeniul adopției, Oficiul va autoriza organizația privată străină solicitantă pentru o perioadă de un an.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (1) dispune următoarele:

(1) În urma analizării cererii prezentate, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta hotărâre și cele impuse de normele Convenției asupra protecției copilului și cooperării în materia adopției internaționale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, și/sau ale acordurilor de colaborare bilaterale în domeniul adopției, A.N.P.D.C.A. va autoriza organizația privată străină solicitantă pentru o perioadă de doi ani”.

 

Art. 7 din H.G. nr. 1441/2004 (modificată prin H.G. nr. 579/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 stabilea faptul că autorizația va putea fi reînnoită anual, în urma prezentării documentelor prevăzute la art. 4 și a analizării raportului de activitate al organizației private străine solicitante, pe perioada anului precedent, raport ce va fi prezentat Oficiului cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost eliberată autorizația.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 dispune următoarele:

Autorizația va putea fi reînnoită pentru aceeași perioadă, la cererea organizației private străine, în urma prezentării documentelor prevăzute la art. 4 și a raportului de activitate al solicitantului, întocmit pentru perioada de valabilitate a autorizației emise de către A.N.P.D.C.A”.

DOWNLOAD FULL CHAPTER

H.G. nr. 1441/2004 cu privire la autorizarea organizațiilor private străine de a desfășura activități în domeniul adopției internaționale – modificări (H.G. nr. 579/2016) was last modified: septembrie 8th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.