H.G. nr. 914/2019: Contravenții și sancțiuni pentru comercianți

În temeiul art. 66 lit. c) din O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, a fost publicată, în M. Of. nr. 1009 din 16 decembrie 2019,  H.G. nr. 914/2019 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 februarie 2018 privind prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.006/2004 și (UE) 2017/2.394, precum și a Directivei  2009/22/CE.

Prin această hotărâre se desemnează Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor drept organism responsabil să ofere consumatorilor asistență practică în caz de litigii cu comercianții care decurg din punerea în aplicare a Regulamentului.

Art. 5 prevede mai multe contravenții și sancțiuni pentru comercianți:

Art. 5

(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

a) nerespectarea de către comerciant a cerinței de a nu bloca și a nu limita accesul clientului la interfața online a comerciantului, în condițiile art. 3 alin. (1) din Regulament [art. 3 alin. (1) Comerciantul nu blochează și nu limitează, prin utilizarea de măsuri tehnologice sau în alte moduri, accesul clientului la interfața online a comerciantului din motive legate de cetățenia sau naționalitatea clientului sau de domiciliul ori sediul acestuia.];

b) nerespectarea de către comerciant a cerinței de a nu redirecționa clientul către o versiune diferită a interfeței online, în condițiile art. 3 alin. (2) prima teză din Regulament [art. 3 alin. (2) Comerciantul nu redirecționează clientul, din motive legate de cetățenia sau naționalitatea, de domiciliul sau sediul acestuia, către o versiune a interfeței sale online care este diferită de cea a interfeței online la care clientul a încercat inițial să aibă acces și care, prin structura sa, prin limba utilizată sau ca urmare a altor caracteristici, este destinată în mod expres clienților de o anumită cetățenie sau naționalitate sau cu un anumit domiciliu sau sediu, cu excepția cazului în care clientul și-a dat consimțământul explicit pentru o astfel de redirecționare. (…)];

c) nerespectarea de către comerciant a cerinței de a solicita clientului consimțământul explicit în cazul redirecționării către o versiune diferită a interfeței online, în condițiile art. 3 alin. (2) prima teză din Regulament [art. 3 alin. (2) Comerciantul nu redirecționează clientul, din motive legate de cetățenia sau naționalitatea, de domiciliul sau sediul acestuia, către o versiune a interfeței sale online care este diferită de cea a interfeței online la care clientul a încercat inițial să aibă acces și care, prin structura sa, prin limba utilizată sau ca urmare a altor caracteristici, este destinată în mod expres clienților de o anumită cetățenie sau naționalitate sau cu un anumit domiciliu sau sediu, cu excepția cazului în care clientul și-a dat consimțământul explicit pentru o astfel de redirecționare. (…)];

d) nerespectarea de către comerciant a cerinței de a asigura clientului accesul cu ușurință la versiunea interfeței online la care acesta a încercat inițial să aibă acces, atunci când redirecționarea s-a realizat cu consimțământul explicit al clientului, în condițiile art. 3 alin. (2) teza a doua din Regulament [art. 3 alin. (2) (…) În cazul unei redirecționări care are loc cu consimțământul explicit al clientului, acesta continuă să aibă acces cu ușurință la versiunea interfeței online la care a încercat inițial să aibă acces.];

e) nerespectarea de către comerciant a cerinței de a oferi o explicație clară și specifică clientului cu privire la motivele pentru care este necesară blocarea ori limitarea accesului sau redirecționarea la o interfață online, în condițiile art. 3 alin. (3) teza a doua din Regulament [art. 3 alin. (3) (…) În astfel de cazuri, comerciantul oferă o explicație clară și specifică clientului în ceea ce privește motivele pentru care este necesară blocarea ori limitarea accesului sau redirecționarea pentru a asigura respectarea acestor dispoziții. (…)];

f) nerespectarea de către comerciant a cerinței de a oferi explicația prevăzută la lit. e) în limba interfeței online la care clientul a încercat inițial să aibă acces, în condițiile art. 3 alin. (3) teza a treia din Regulament [art. 3 alin. (3) (…) Această explicație este prezentată în limba interfeței online la care clientul a încercat inițial să aibă acces.];

g) nerespectarea de către comerciant a cerinței de a nu aplica bunurilor sau serviciilor sale condiții generale de acces diferite, în condițiile art. 4 alin. (1) din Regulament [art. 4 alin. (1) Comerciantul nu aplică bunurilor sau serviciilor sale condiții generale de acces care diferă, din motive legate de cetățenia sau naționalitatea clientului sau de domiciliul ori sediul său, în cazul în care clientul dorește: a) să cumpere bunuri de la un comerciant și fie bunurile sunt livrate la o adresă dintr-un stat membru unde comerciantul oferă livrarea în condițiile generale de acces, fie acestea sunt ridicate dintr-un loc convenit de comerciant și de client într-un stat membru în care comerciantul oferă această posibilitate în condițiile generale de acces; b) să primească servicii prestate pe cale electronică din partea unui comerciant, altele decât serviciile a căror caracteristică principală constă în furnizarea accesului la opere sau alte obiecte protejate prin dreptul de autor sau în utilizarea acestora, inclusiv în vânzarea de opere protejate prin dreptul de autor sau de alte obiecte protejate sub o formă nematerială; c) să îi fie prestate servicii de către un comerciant, altele decât serviciile prestate pe cale electronică, într-un loc fizic pe teritoriul unui stat membru unde comerciantul își desfășoară activitatea.];

h) nerespectarea de către comerciant a cerinței de a nu aplica, în cadrul tranzacțiilor de plată care se încadrează în seria de mijloace de plată acceptate de acesta, condiții diferite pentru o operațiune de plată, în condițiile art. 5 alin. (1) din Regulament [art. 5 alin. (1) Comerciantul nu aplică, în cadrul tranzacțiilor de plată care se încadrează în seria de mijloace de plată acceptate de acesta, din motive legate de cetățenia sau naționalitatea, sau de domiciliul ori sediul clientului, de locul în care este situat contul de plăți, de sediul prestatorului de servicii de plată sau de locul emiterii unui instrument de plată în Uniune, condiții diferite pentru o operațiune de plată în cazul în care: a) operațiunea de plată este efectuată prin intermediul unei tranzacții electronice prin transfer de credit, debitare directă sau printr-un instrument de plată pe bază de card în cadrul aceleiași mărci și categorii de plată; b) cerințele de autentificare sunt îndeplinite, în temeiul Directivei (UE) 2015/2366; și c) operațiunile de plată sunt efectuate într-o monedă acceptată de către comerciant.].

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în situația în care clientul este consumator, și reprezentanții împuterniciți ai Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în cazul în care clientul este o întreprindere.”

Potrivit art. 7 din H.G. nr. 914/2019, în situația în care, în urma controalelor dispuse de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor cu privire la aplicarea prevederilor din Regulament, sunt identificate elemente care să indice posibila incidență a prevederilor Legii concurenței nr. 21/1996, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor va sesiza Consiliul Concurenței cu privire la posibile încălcări ale regulilor de concurență.

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
H.G. nr. 914/2019: Contravenții și sancțiuni pentru comercianți was last modified: ianuarie 22nd, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.