H.G. nr. 354/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal. Prezentare generală

Abstract

  In May 2018, several amendments were brought to the Fiscal Code, as well as to the
Methodological Norms for the application of the Fiscal Code.
Furthermore, other regulations were amended, among which we mention: Law no. 97/2018 on
certain protection measures of the victims of crime, Law no. 254/2013 on the execution of
punishments and custodial measures ordered by the court in criminal proceedings, Framework-law
no. 153/2017 on the remuneration of staff paid from public funds.
Moreover, in May 2018, Law no. 51/1995 for the organization and practice of the lawyer’s
profession was republished in the Official Journal. 

Actul normativ publicat în Monitorul Oficial Sumar
H.G. nr. 354/2018 

(M. Of. nr. 442 din 25 mai 2018)

Modifică și completează Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016.

 

În M. Of. nr.  442 din 25 mai 2018, s-a publicat H.G. nr. 354/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Prezentăm mai jos titlurile cu privire la care se aduc modificări și completări prin H.G. nr. 354/2018:

– Titlul II („Impozitul pe profit”);

 

👍Vezi aici: Modificările aduse cu privire la Titlul II („Impozitul pe profit”)

 

– Titlul III („Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor”);

 

👍Vezi aici: Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. Modificări aduse cu privire la („Titlul III – Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor”)

 

– Titlul IV („Impozitul pe venit ”);

 

👍Vezi aici: Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. Modificări aduse cu privire la Titlul IV („Impozitul pe venit”)

 

– Titlul V („Contribuții sociale obligatorii”);

 

👍Vezi aici: Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. Modificări aduse cu privire la Titlul V („Contribuții sociale obligatorii”)

 

– Titlul VI („Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România”);

– Titlul VII („Taxa pe valoarea adăugată”);

– Titlul VIII („Accize și alte taxe speciale”);

– Titlul IX („Impozite și taxe locale”).

 

În continuare, vom prezenta o partea din dispozițiile respectivei hotărâri.

 

Titlul II („Impozitul pe profit”)

 

Se aduc modificări și completări dispozițiilor cu privire la impozitul pe profit, introducându-se și un nou capitol, Cap. III^1, care cuprinde normele împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne.

 

Titlul III („Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor”)

 

Modificările aduse Titlului III vizează reglementările cu privire la modul de impozitare a microîntreprinderilor, respectiv la modul în care se va stabili baza impozabilă și la verificarea condițiilor necesare pentru încadrarea în sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor.

 

Titlul IV („Impozitul pe venit ”)

 

Se modifică unele puncte ale Secț. 1, cu privire la scutirile aplicabile în material impozitului pe venit și se introduc noi secțini privind: stabilirea impozitului pentru veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, potrivit legii, opțiunea de a stabili venitul net anual utilizându-se datele din contabilitate, opțiunea de a stabili venitul net anual utilizându-se datele din contabilitate, bonificațiile pentru plata cu anticipație a impozitului pe venitul anual estimat. De asemenea, are loc modificarea secțiunilor care reglementează: stabilirea impozitului pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuală pentru care se aplică reținerea la sursă, acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinației unei sume din impozit, stabilirea venitului annual din activități agricole pe bază de norme de venit, calculul, declararea și plata impozitului aferent veniturilor din activități agricole, determinarea  și plata impozitului pe venitul anual estimate, declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, stabilirea și plata impozitului anual datorat.

 

Titlul V („Contribuții sociale obligatorii”)

 

Modificările au în vedere dispozițiile care reglementează contribuțiile sociale obligatorii. Astfel, are loc modificarea unor secțiuni care conțin prevederi referitoare la: stabilirea, declararea și plata contribuției de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din activități independente și drepturi de proprietate intelectuală, baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate în cazul persoanelor care realizează venituri din salarii sau assimilate salariilor, contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri dintre cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h) din Codul fiscal, stabilirea și plata contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri din activități independente și alte categorii de venituri potrivit art. 155 alin. (1) din Codul fiscal, Contribuabilii care datorează contribuția asiguratorie pentru muncă ș.a..

 

Titlul VI („Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România”)

 

Se aduc modificări cu privire la impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România.

 

Titlul VII („Taxa pe valoarea adăugată”)

 

Modificările aduse Titlului VII vizează reglementările referitoare la taxa pe valoare adăugată.

 

Titlul VIII („Accize și alte taxe speciale”)

 

Se aduc unele modificări în ceea ce privește accizele și taxele special, respectiv aspect referitoare la garanția constituită de antrepozitar.

 

Titlul IX („Impozite și taxe locale”)

 

În fine, H.G. nr. 354/2018 modifică și completează reglementările privind impozitele și taxele locale, aspect referitoare la baza de impunere, la modul de calcul ș.a..

 

Fiecare titlu în parte va fi analizat cu ocazia unor știri ulterioare.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

H.G. nr. 354/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal. Prezentare generală was last modified: iulie 2nd, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.