Formarea inițială, în anul 2021, în instituţiile de formare ale MAI a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere (OMAI nr. 109/2021)

Actul publicat în Monitorul Oficial Sumar
Ordinul ministrului afacerilor interne (OMAI) nr. 109/2021 privind formarea inițială, în anul 2021, în instituțiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere

(M. Of. nr. 760 din 4 august 2021)

Se aprobă formarea inițială, în anul 2021, în instituțiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere.

În M. Of. nr. 760 din 4 august 2021 s-a publicat Ordinul ministrului afacerilor interne (OMAI) nr. 109/2021 privind formarea inițială, în anul 2021, în instituțiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere. 

Vă prezentăm, în continuare, cuprinsul respectivului ordin.

Art. 1

„Instituțiile de formare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne alocă, în semestrul al II-lea al anului 2021, un număr de 310 locuri în vederea formării inițiale a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere, precum și un număr de 15 locuri în vederea parcurgerii modulului de management”.

Art. 2

„Instituțiile de formare prevăzute la art. 1, repartizarea numărului de locuri, perioadele în care se realizează programele de formare inițială, precum și cuantumul cheltuielilor de școlarizare/cursant/program de formare inițială/modul de management sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin”.

Art. 3

„(1) Programele de formare inițială, prevăzute la art. 1, se organizează la forma de învățământ cu frecvență.

(2) Grupele de studiu sunt compuse dintr-un număr cuprins între 15 și 35 de cursanți, stabilit de conducătorii instituțiilor care asigură formarea inițială, în limita numărului de locuri repartizat, care dispun și înmatricularea acestora.

(3) Grupele modulului de management pot fi compuse din minimum 5 cursanți”.

Art. 4

„(1) Achitarea cheltuielilor de școlarizare privind programele de formare inițială și modulele de management, precum și a cheltuielilor de cazare și servire a hranei se realizează de către structurile poliției locale, în baza contractelor de formare profesională încheiate în acest scop.

(2) Repetarea programului de formare inițială sau a modulului de management se face, la solicitarea structurii de poliție locală, cu suportarea din nou a cheltuielilor prevăzute la alin. (1), detaliate după caz”.

Art. 5

„Activitățile desfășurate în instituțiile de formare prevăzute la art. 1 se realizează cu respectarea regulilor în vigoare stabilite la nivel național în vederea limitării răspândirii epidemiei de SARS-CoV-2”.

Art. 6

„Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

Anexa care face parte integrantă din prezentul ordin cuprinde Instituțiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne care asigură formarea inițială a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere, perioadele în care se realizează programele de formare inițială și numărul de locuri repartizat fiecărei instituții de formare, precum și Instituția de formare a Ministerului Afacerilor Interne care organizează modulul de management pentru polițiștii locali, perioadele în care se realizează și numărul de locuri repartizat.

De asemenea, în cuprinsul anexei se regăsește și Cuantumul cheltuielilor de școlarizare/cursant/program de formare inițială/modul de management.

Formarea inițială, în anul 2021, în instituțiile de formare ale MAI a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere (OMAI nr. 109/2021) was last modified: septembrie 6th, 2021 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.