Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 5/2022 (M. Of. nr. 279/23.03.2022): Art. 684 şi 687 din Legea nr. 95/2006, art. 94 pct. 1 lit. k) şi art. 95 pct. 1 din Codul de procedură civilă

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Actele normative Articolele Sumar
Decizia ÎCCJ nr. 5/2022

(M. Of. nr. 279 din 23 martie 2022)

Complet RIL  

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

și

Codul de procedură civilă

Art. 684 și 687 din Legea nr. 95/2006, art. 94 pct. 1 lit. k) și art. 95 pct. 1 din Codul de procedură civilă Competența materială de soluționare a cauzelor având ca obiect obligarea pe temei delictual a pârâților la achitarea daunelor materiale și/sau morale pentru malpraxis, în situația în care nu a fost urmată procedura reglementată de dispozițiile art. 679-685 din Legea nr. 95/2006, aparține judecătoriei.

 

 

În M. Of. nr. 279 din 23 martie 2022 s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 5/2022 prin care s-a dezbătut sesizarea referitoare la interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 684 și 687 din Legea nr. 95/2006 și ale art. 94 pct. 1 lit. k) și art. 95 pct. 1 din Codul de procedură civilă.

Astfel, Înalta Curte a stabilit următoarele: competența materială de soluționare a cauzelor având ca obiect obligarea pe temei delictual a pârâților la achitarea daunelor materiale și/sau morale pentru malpraxis, în situația în care nu a fost urmată procedura reglementată de dispozițiile art. 679-685 din Legea nr. 95/2006, aparține judecătoriei.

 

Obiectul recursului în interesul legii

Codul de procedură civilă

Art. 94. – Judecătoriile judecă:

1. în primă instanță, următoarele cereri al căror obiect este evaluabil sau, după caz, neevaluabil în bani: (…)

k) orice alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 200.000 lei inclusiv, indiferent de calitatea părților, profesioniști sau neprofesioniști; (…)

Art. 95. – Tribunalele judecă:

1. în primă instanță, toate cererile care nu sunt date prin lege în competența altor instanțe;

 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Capitolul VI «Procedura de stabilire a cazurilor de răspundere civilă profesională pentru medici, farmaciști și alte persoane din domeniul asistenței medicale»

Art. 679. – (1) La nivelul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București se constituie Comisia de monitorizare și competență profesională pentru cazurile de malpraxis, denumită în continuare Comisia. (…)

Art. 683. – Comisia stabilește, prin decizie, dacă în cauză a fost sau nu o situație de malpraxis. Decizia se comunică tuturor persoanelor implicate, inclusiv asigurătorului, în termen de 5 zile calendaristice.

Art. 684. – (1) În cazul în care asigurătorul sau oricare dintre părțile implicate nu este de acord cu decizia Comisiei, o poate contesta la instanța de judecată competentă, în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei.

(2) Procedura stabilirii cazurilor de malpraxis nu împiedică liberul acces la justiție potrivit dreptului comun. (…)

Capitolul VII «Dispoziții finale» (…)

Art. 687. – Instanța competentă să soluționeze litigiile prevăzute în prezenta lege este judecătoria în a cărei circumscripție teritorială a avut loc actul de malpraxis reclamat.

 

 

Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 5/2022

Prin Decizia nr. 5/2022, ÎCCJ (Complet RIL) a admis recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului și, în consecință, a stabilit că, în interpretarea și aplicarea unitară a prevederilor art. 684 și 687 din Legea nr. 95/2006 și ale art. 94 pct. 1 lit. k) și art. 95 pct. 1 din Codul de procedură civilă, competența materială de soluționare a cauzelor având ca obiect obligarea pe temei delictual a pârâților la achitarea daunelor materiale și/sau morale pentru malpraxis, în situația în care nu a fost urmată procedura reglementată de dispozițiile art. 679-685 din Legea nr. 95/2006, aparține judecătoriei.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 5/2022 (M. Of. nr. 279/23.03.2022): Art. 684 și 687 din Legea nr. 95/2006, art. 94 pct. 1 lit. k) și art. 95 pct. 1 din Codul de procedură civilă was last modified: mai 4th, 2022 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.