Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 4/2021 (M. Of. nr. 426/22.04.2021): Art. 45 alin. (1) lit. a) şi art. 43 alin. (7) din Legea nr. 85/2014, coroborate cu art. 480 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Act normativ Sumar
Decizia ÎCCJ  nr. 4/2021

(M. Of. nr. 426 din 22 aprilie 2021)

Complet RIL Art. 45 alin. (1) lit. a) și art. 43 alin. (7) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, coroborate cu prevederile art. 480 alin. (2)-(3) din Codul de procedură civilă Curtea de apel, învestită cu soluționarea apelului declarat împotriva hotărârii judecătorului-sindic prin care s-a respins o cerere de trecere a debitorului la procedura falimentului sau prin care confirmă un plan de reorganizare, admițând apelul, va anula hotărârea și va trimite cauza judecătorului-sindic, cu dispoziție obligatorie de trecere a debitorului în faliment.

În M. Of. nr. 426 din 22 aprilie 2021 s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 4/2021 prin care s-a dezbătut sesizarea referitoare la interpretarea și aplicarea art. 45 alin. (1) lit. a) și art. 43 alin. (7) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, coroborate cu prevederile art. 480 alin. (2) și alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Astfel, Înalta Curte a statuat că, în aplicarea respectivelor dispoziții, curtea de apel, învestită cu soluționarea apelului declarat împotriva hotărârii judecătorului-sindic prin care s-a respins o cerere de trecere a debitorului la procedura falimentului sau prin care confirmă un plan de reorganizare, admițând apelul, va anula hotărârea și va trimite cauza judecătorului-sindic, cu dispoziție obligatorie de trecere a debitorului în faliment.

 

Obiectul recursului în interesul legii

 

Art. 45 alin. (1) lit. a) și art. 43 alin. (7) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

„Art. 43

(7) Curtea de apel învestită cu soluționarea apelului declarat împotriva hotărârii judecătorului-sindic prin care s-a respins cererea de deschidere a procedurii insolvenței, admițând apelul, va anula hotărârea și va trimite cauza judecătorului-sindic, pentru deschiderea procedurii insolvenței

(…)

Art. 45

(1) Principalele atribuții ale judecătorului-sindic, în cadrul prezentului capitol, sunt:

a) pronunțarea motivată a hotărârii de deschidere a procedurii insolvenței și, după caz, de intrare în faliment, atât prin procedura generală, cât și prin procedura simplificată;”.

 

Art. 480 alin. (2)-(3) din Codul de procedură civilă

(2) În caz de admitere a apelului, instanța poate anula ori, după caz, schimba în tot sau în parte hotărârea apelată.

(3) În cazul în care se constată că, în mod greșit, prima instanță a soluționat procesul fără a intra în judecata fondului ori judecata s-a făcut în lipsa părții care nu a fost legal citată, instanța de apel va anula hotărârea atacată și va judeca procesul, evocând fondul. Cu toate acestea, instanța de apel va anula hotărârea atacată și va trimite cauza spre rejudecare primei instanțe sau altei instanțe egale în grad cu aceasta din aceeași circumscripție, în cazul în care părțile au solicitat în mod expres luarea acestei măsuri prin cererea de apel ori prin întâmpinare; trimiterea spre rejudecare poate fi dispusă o singură dată în cursul procesului. Dezlegarea dată problemelor de drept de către instanța de apel, precum și necesitatea administrării unor probe sunt obligatorii pentru judecătorii fondului”.

 

Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 4/2021 

 

Prin Decizia nr. 4/2021, ÎCCJ (Complet RIL) a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Cluj și, în consecință, a stabilit că: „în aplicarea dispozițiilor art. 45 alin. (1) lit. a) și art. 43 alin. (7) din Legea nr. 85/2014 coroborate cu prevederile art. 480 alin. (2) și alin. (3) din Codul de procedură civilă, curtea de apel, învestită cu soluționarea apelului declarat împotriva hotărârii judecătorului-sindic prin care s-a respins o cerere de trecere a debitorului la procedura falimentului sau prin care confirmă un plan de reorganizare, admițând apelul, va anula hotărârea și va trimite cauza judecătorului-sindic, cu dispoziție obligatorie de trecere a debitorului în faliment”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 4/2021 (M. Of. nr. 426/22.04.2021): Art. 45 alin. (1) lit. a) și art. 43 alin. (7) din Legea nr. 85/2014, coroborate cu art. 480 alin. (2) și (3) din Codul de procedură civilă was last modified: iulie 13th, 2021 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.