Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 3/2020 (M. Of. nr. 181/05.03.2020): Codul de procedură civilă

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Actul normativ Articol Sumar
Decizia nr. 3/2020

(M. Of. nr. 181 din 5 martie 2020)

Complet RIL Codul de procedură civilă Art. 488 alin. (1)  

În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 488 alin. (1) din Codul de procedură civilă, motivul de recurs prin care se critică modalitatea în care instanța de fond s-a pronunțat, în raport cu prevederile art. 451 alin. (2) din Codul de procedură civilă, asupra proporționalității cheltuielilor de judecată reprezentând onorariul avocaților, solicitate de partea care a câștigat procesul, nu se încadrează în motivele de casare prevăzute de art. 488 alin. (1) din Codul de procedură civilă.

 

În M. Of. nr. 181 din 5 martie 2020 s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 3/2020 prin care s-a dezbătut recursul în interesul legii referitor la interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 488 alin. (1) din Codul de procedură civilă.

Astfel, Înalta Curte a stabilit că în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 488 alin. (1) din Codul de procedură civilă, motivul de recurs prin care se critică modalitatea în care instanța de fond s-a pronunțat, în raport cu prevederile art. 451 alin. (2) din Codul de procedură civilă, asupra proporționalității cheltuielilor de judecată reprezentând onorariul avocaților, solicitate de partea care a câștigat procesul, nu se încadrează în motivele de casare prevăzute de art. 488 alin. (1) din Codul de procedură civilă.

 

Obiectul recursului în interesul legii

Art. 488 alin. (1) din Codul de procedură civilă

Art. 488 – (1) Casarea unor hotărâri se poate cere numai pentru următoarele motive de nelegalitate:

– când instanța nu a fost alcătuită potrivit dispozițiilor legale;

– dacă hotărârea a fost pronunțată de alt judecător decât cel care a luat parte la dezbaterea pe fond a procesului sau de un alt complet de judecată decât cel stabilit aleatoriu pentru soluționarea cauzei ori a cărui compunere a fost schimbată, cu încălcarea legii;

– când hotărârea a fost dată cu încălcarea competenței de ordine publică a altei instanțe, invocată în condițiile legii;

– când instanța a depășit atribuțiile puterii judecătorești;

– când, prin hotărârea dată, instanța a încălcat regulile de procedură a căror nerespectare atrage sancțiunea nulității;

– când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază sau când cuprinde motive contradictorii ori numai motive străine de natura cauzei;

– când s-a încălcat autoritatea de lucru judecat;

– când hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material.

 

 

Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 3/2020

Prin Decizia nr. 3/2020, ÎCCJ (Complet RIL) a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov și, în consecință, a stabilit că în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 488 alin. (1) din Codul de procedură civilă, motivul de recurs prin care se critică modalitatea în care instanța de fond s-a pronunțat, în raport cu prevederile art. 451 alin. (2) din Codul de procedură civilă, asupra proporționalității cheltuielilor de judecată reprezentând onorariul avocaților, solicitate de partea care a câștigat procesul, nu se încadrează în motivele de casare prevăzute de art. 488 alin. (1) din Codul de procedură civilă.

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 3/2020 (M. Of. nr. 181/05.03.2020): Codul de procedură civilă was last modified: aprilie 8th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.