Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 3/2018 (M. Of. nr. 423 din 17 mai 2018): Dispozițiile pct. 3.1.1 din Norma de metrologie legală NML 021-05, „Aparate pentru măsurarea vitezei de circulație a autovehiculelor (cinemometre)”

Abstract

 As regards the activity of the High Court of Cassation and Justice (Panel regarding the referral
in the interests of the law), in May 2018, certain decisions were published regarding the Code of civil
procedure, the Government Ordinance no. 15/2002 on the application of usage tariff and tariff for
crossing Romanian national road network, the Legal Metrology Norm LMN 021-05, “Devices for
the measurement of the speed of road vehicles (tachometers)” and Law no. 284/2010 on the unitary
remuneration of staff paid out of public funds. 

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Actul normativ Articol Sumar
Decizia nr. 3/2018

(M. Of. nr. 423 din 17 mai 2018)

Completul RIL Norma de metrologie legală NML 021-05, „Aparate pentru măsurarea vitezei de circulație a autovehiculelor (cinemometre)”
(M. Of. 1.102 din 7 decembrie 2005; cu modif. ult.)
Pct. 3.1.1 În interpretarea și aplicarea dispozițiilor pct. 3.1.1 din Norma de metrologie legală NML 021-05 „Aparate pentru măsurarea vitezei de circulație a autovehiculelor (cinemometre)”, aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 301 din 23 noiembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, erorile maxime tolerate pentru măsurarea vitezei sunt cerințe metrologice aplicabile numai în procedura de atestare a unui cinemometru de către entitățile prevăzute la art. 4 din ordinul susmenționat, respectiv doar la momentul verificării și omologării aparatului.

 

În M. Of. nr. 423 din 17 mai 2018, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 3/2018 cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor pct. 3.1.1 din Norma de metrologie legală NML 021-05 „Aparate pentru măsurarea vitezei de circulație a autovehiculelor (cinemometre)” (M. Of. 1.102 din 7 decembrie 2005; cu modif. ult.), precum și ale art. 4 din Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 301 din 23 noiembrie 2005 (M. Of. nr 1.102 din 7 decembrie 2005; cu modif. ult.).

 

Obiectul dezlegării chestiunii de drept

 

Norma de metrologie legală NML 021-05, „Aparate pentru măsurarea vitezei de circulație a autovehiculelor (cinemometre)”

3. Cerințe metrologice și tehnice 

 3.1. Cerințe metrologice 

Pct. 3.1.1

Erori maxime tolerate pentru măsurarea vitezei:

a) pentru măsurarea vitezei, simulată în condiții de laborator, eroarea maximă tolerată este de: 

– ± 1 km/h pentru viteze până la 100 km/h;- ± 1 % din valoarea măsurată pentru viteze egale sau mai mari de 100 km/h;

b) pentru măsurarea vitezei, în condiții normale de trafic, pentru cinemometrele care funcționează numai în regim staționar, eroarea maximă tolerată este de:

– ± 3 km/h pentru viteze până la 100 km/h;- ± 3 % din valoarea măsurată pentru viteze egale sau mai mari de 100 km/h;

c) pentru măsurarea vitezei, în condiții normale de trafic, pentru cinemometrele care funcționează atât în regim staționar, cât și în regim de deplasare, eroarea maximă tolerată este de:

– în regim staționar, pentru măsurarea vitezei autovehiculelor aflate în trafic, eroarea maximă tolerată este cea prevăzută la lit. b);

– în regim de deplasare, pentru măsurarea vitezei proprii de deplasare a autovehiculului de patrulare, eroarea maximă tolerată este cea prevăzută la lit. b);-

– în regim de deplasare, pentru măsurarea vitezei autovehiculelor aflate în trafic, eroarea maximă tolerată este de:- ± 4 km/h pentru viteze până la 100 km/h;- ± 4 % din valoarea măsurată pentru viteze egale sau mai mari de 100 km/h”.

 

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 301 din 23 noiembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare

Art. 4

Unitățile din structura și în subordinea Biroului Roman de Metrologie Legală, precum și laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin”.

 

Punctul de vedere al titularului sesizării cu privire la dezlegarea chestiunii de drept

 

Instanța care a făcut sesizarea Colegiul de conducere al Curții de Apel Bacău, nu a formulat un punct de vedere și nici nu și-a exprimat opinia cu privire la problema de drept supusă dezbaterii.

 

Jurisprudența instanțelor naționale în materie

 

La nivelul instanțelor naționale, opiniile au fost divergente, constatându-se existența următoarelor orientări jurisprudențiale în legătură cu problema de drept ce face obiectul sesizării:

– O orientare majoritară, potrivit căreia dispozițiile art. 3.1.1 lit. c) din Norma de metrologie legală NML 021-05 se aplică doar la momentul verificării și omologării aparatului radar de către serviciul de metrologie legală; așadar, marja de eroare este avută în vedere la validarea metrologică a aparatului, iar nu la determinarea vitezei într-un caz concret;

– O orientare minoritară, susținută de către tribunalele Bacău și Buzău și Judecătoria Balș, potrivit căreia textul normativ analizat se aplică atât la momentul efectuării verificării metrologice, cât și la momentul constatării contravenției;

– O orientare izolată, concretizată într-o singură hotărâre, pronunțată de Tribunalul Bihor, potrivit căreia dispozițiile normative în discuție se aplică în cursul soluționării plângerii contravenționale, cu consecința înlăturării sancțiunii complementare a suspendării dreptului de a conduce;

–  Potrivit unei alte orientări izolate, dispozițiile normative supuse interpretării se aplică la momentul constatării contravenției.

Ministerul Public – PÎCCJ și-a exprimat punctul de vedere cu privire la problema de drept ce face obiectul sesizării, potrivit căruia norma în discuție se interpretează în sensul că marja de eroare a cinemometrului poate fi aplicată și la momentul constatării contravenției ori la momentul soluționării plângerii contravenționale.

Punctul de vedere al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
Procurorul general al PÎCCJ și-a exprimat punctul de vedere cu privire la problema de drept ce face obiectul sesizării, potrivit căruia norma în discuție se interpretează în sensul că marja de eroare a cinemometrului poate fi aplicată și la momentul constatării contravenției ori la momentul soluționării plângerii contravenționale.

 

Jurisprudența Curții Constituționale și a Înaltei Curți de Casație și Justiție

La nivelul CCR nu a fost identificată o jurisprudență relevantă, actul din care fac parte dispozițiile normative supuse interpretării nefiind inclus în categoria actelor supuse controlului de constituționalitate, prevăzute de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, cu modificările ulterioare.

La nivelul ÎCCJ, nu au fost identificate decizii privitoare la obiectul recursului în interesul legii.

 

Raportul asupra recursului în interesul legii

 

Prin raportul întocmit în cauză, s-a apreciat că s-a făcut dovada existenței unei jurisprudențe neunitare în privința problemei de drept ce constituie obiectul recursului în interesul legii, conform dispozițiilorart. 515 din Codul de procedură civilă, respectiv că autorul sesizării este legitimat procesual, potrivit prevederilor art. 514 din același cod.

În ceea ce privește fondul problemei supuse dezbaterii, prin raport se apreciază că, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor normative supuse analizei, erorile maxime tolerate pentru măsurarea vitezei sunt cerințe metrologice aplicabile numai în procedura de atestare a unui cinemometru de către entitățile prevăzute la art. 4 din Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 301/2005, cu modificările și completările ulterioare (Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 301/2005), respectiv doar la momentul verificării și omologării aparatului.

 

Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 3/2018

 

Prin Decizia nr. 3/2018 ÎCCJ (Complet RIL) a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Bacău și a stabilit că în interpretarea și aplicarea dispozițiilor pct. 3.1.1 din Norma de metrologie legală NML 021-05 „Aparate pentru măsurarea vitezei de circulație a autovehiculelor (cinemometre)”, aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 301/2005, cu modificările și completările ulterioare, erorile maxime tolerate pentru măsurarea vitezei sunt cerințe metrologice aplicabile numai în procedura de atestare a unui cinemometru de către entitățile prevăzute la art. 4 din ordinul sus-menționat, respectiv doar la momentul verificării și omologării aparatului.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 3/2018 (M. Of. nr. 423 din 17 mai 2018): Dispozițiile pct. 3.1.1 din Norma de metrologie legală NML 021-05, „Aparate pentru măsurarea vitezei de circulație a autovehiculelor (cinemometre)” was last modified: iulie 2nd, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.