Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 2/2020 (M. Of. nr. 177/04.03.2020): Art. 28 raportat la art. 35 alin. (2), art. 9 şi art. 34 alin. (3) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Actul normativ Articol Sumar
Decizia nr. 2/2020

(M. Of. nr. 177 din 4 martie 2020)

Complet RIL O.U.G nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare Art. 28 raportat la art. 35 alin. (2), art. 9 și art. 34 alin. (3)  

În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 28 raportat la art. 35 alin. (2), art. 9 și art. 34 alin. (3) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt supuse taxei judiciare de timbru căile de atac atunci când acestea vizează soluțiile pronunțate de instanțele anterioare asupra cererii accesorii formulate în proces de părți, de acordare a cheltuielilor de judecată.

 

În M. Of. nr. 177 din 4 martie 2020 s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 2/2020 prin care s-a dezbătut recursul în interesul legii referitor la interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 28 raportat la art. 35 alin. (2), art. 9 și art. 34 alin. (3) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, Înalta Curte a stabilit că în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 28 raportat la art. 35 alin. (2), art. 9 și art. 34 alin. (3) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt supuse taxei judiciare de timbru căile de atac atunci când acestea vizează soluțiile pronunțate de instanțele anterioare asupra cererii accesorii formulate în proces de părți, de acordare a cheltuielilor de judecată.

 

Obiectul recursului în interesul legii

Art. 28 din O.U.G. nr. 80/2013

„Dacă legea nu prevede altfel, este scutită de la plata taxei judiciare de timbru orice cerere pentru exercitarea unei căi de atac, ordinare și extraordinare, împotriva hotărârii judecătorești prin care a fost soluționată o acțiune sau cerere scutită, potrivit legii, de taxă judiciară de timbru.”

 

 

Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 2/2020

Prin Decizia nr. 2/2020, ÎCCJ (Complet RIL) a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov și, în consecință, a stabilit că în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 28 raportat la art. 35 alin. (2), art. 9 și art. 34 alin. (3) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt supuse taxei judiciare de timbru căile de atac atunci când acestea vizează soluțiile pronunțate de instanțele anterioare asupra cererii accesorii formulate în proces de părți, de acordare a cheltuielilor de judecată.

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 2/2020 (M. Of. nr. 177/04.03.2020): Art. 28 raportat la art. 35 alin. (2), art. 9 și art. 34 alin. (3) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru was last modified: aprilie 8th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.