Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 21/2022 (M. Of. nr. 1091/11.11.2022): art. 454 din Codul de procedură civilă

Decizia ÎCCJ

Complet ÎCCJ Act normativ Sumar
Decizia ÎCCJ nr. 21/2022

(M. Of. nr. 1091 din 11 noiembrie 2022)

Complet RIL art. 454 din Codul de procedură civilă

Pârâtul nu poate fi exonerat de la plata cheltuielilor de judecată în situația în care obiectul acțiunii îl reprezintă un litigiu din categoria celor nesusceptibile de procedura punerii în întârziere sau un litigiu în care hotărârea nu se poate pronunța doar pe baza recunoașterii pârâtului.

 

În M. Of. nr. 1091 din 11 noiembrie 2022 s-a publicat Decizia ÎCCJ nr. 21/2022 referitoare la recursul în interesul legii privind interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 454 din Codul de procedură civilă.

Astfel, Înalta Curte a statuat: pârâtul nu poate fi exonerat de la plata cheltuielilor de judecată în situația în care obiectul acțiunii îl reprezintă un litigiu din categoria celor nesusceptibile de procedura punerii în întârziere sau un litigiu în care hotărârea nu se poate pronunța doar pe baza recunoașterii pârâtului.

 

Obiectul recursului în interesul legii

Art. 454 din Codul de procedură civilă:

Pârâtul care a recunoscut, la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate, pretențiile reclamantului nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecată, cu excepția cazului în care, prealabil pornirii procesului, a fost pus în întârziere de către reclamant sau se afla de drept în întârziere. Dispozițiile art. 1.522 alin. (5) din Codul civil rămân aplicabile.

Art. 1.522 din Codul civil:

(…) (5) Cererea de chemare în judecată formulată de creditor, fără ca anterior debitorul să fi fost pus în întârziere, conferă debitorului dreptul de a executa obligația într-un termen rezonabil, calculat de la data când cererea i-a fost comunicată. Dacă obligația este executată în acest termen, cheltuielile de judecată rămân în sarcina creditorului.

 

 

Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 21/2022

Prin Decizia nr. 21/2022, ÎCCJ (Complet RIL) a admis recursul în interesul declarat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Galați și, în consecință, a stabilit că: „În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 454 din Codul de procedură civilă, pârâtul nu poate fi exonerat de la plata cheltuielilor de judecată în situația în care obiectul acțiunii îl reprezintă un litigiu din categoria celor nesusceptibile de procedura punerii în întârziere sau un litigiu în care hotărârea nu se poate pronunța doar pe baza recunoașterii pârâtului”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 21/2022 (M. Of. nr. 1091/11.11.2022): art. 454 din Codul de procedură civilă was last modified: December 21st, 2022 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.