Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 15/2019 (M. Of. nr. 789/30.09.2019): Art. 318 („Renunţarea la urmărire penală”) alin. (6) lit. c) din NCPP – dispunerea față de minorul care a împlinit 16 ani a obligaţiei prestării unei munci neremunerate în folosul comunităţii

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Act normativ Articol Sumar
Decizia nr. 15/2019

(M. Of. nr. 789 din 30 septembrie 2019)

Complet RIL Codul de procedură penală Art. 318 alin. (6) lit. c) În ipoteza renunțării la urmărirea penală față de un suspect sau inculpat minor care a împlinit vârsta de 16 ani poate fi dispusă față de acesta obligația prestării unei munci neremunerate în folosul comunității.

 

În M. Of. nr. 789 din 30 septembrie 2019, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 15/2019 referitoare la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 318 alin. (6) lit. c) din Codul de procedură penală.

Astfel, Înalta Curte a stabilit că în interpretarea și aplicarea respectivelor dispoziții, în cazul renunțării la urmărirea penală față de un suspect sau inculpat minor care a împlinit vârsta de 16 ani poate fi dispusă față de acesta obligația prestării unei munci neremunerate în folosul comunității.

 

Obiectul recursului în interesul legii

 

Art. 318 alin. (6) lit. c) din Codul de procedură penală

„(6)Procurorul poate dispune, după consultarea suspectului sau a inculpatului, ca acesta să îndeplinească una sau mai multe dintre următoarele obligații:

(…)

c) să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă cuprinsă între 30 și 60 de zile, în afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, persoana nu poate presta această muncă;”.

 

Jurisprudența instanțelor naționale în materie  

 

În ceea ce privește modul în care instanțele judecătorești au înțeles să interpreteze și să aplice dispozițiile ce formează obiectul recursului în interesul legii, se remarcă existența practicii neunitare, sens în care au fost identificate două orientări jurisprudențiale divergente, astfel:

– potrivit opiniei majoritare, s-a considerat ca legală și temeinică soluția dispusă de procuror prin ordonanță, respectiv de renunțare la urmărirea penală a suspectului/inculpatului minor care a împlinit 16 ani și obligarea acestuia la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității. Astfel, s-a apreciat că din modul în care este redactat art. 318 din Codul de procedură penală nu rezultă că suspecților sau inculpaților minori față de care s-a dispus o soluție de renunțare la urmărirea penală nu li s-ar putea impune obligația de a presta o muncă neremunerată, legea procesual penală nefăcând distincție între suspectul/inculpatul major sau minor, aceștia putând fi obligați la muncă în folosul comunității, pe o perioadă cuprinsă între 30 și 60 de zile;

– conform orientării minoritare, în ipoteza renunțării la urmărirea penală față de un suspect/inculpat minor nu poate fi dispusă obligația prestării unei munci neremunerate în folosul comunității.

 

Punctul de vedere al PÎCCJ

 

În opinia Procurorului general al PÎCCJ, procurorul poate dispune, prin ordonanță, renunțarea la urmărirea penală a suspectului/inculpatului minor care a împlinit 16 ani și obligarea acestuia la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității.

 

Jurisprudența Curții Constituționale

 

La nivelul Curții Constituționale, nu a fost identificată jurisprudență relevantă în raport cu obiectul recursului în interesul legii.

 

Raportul asupra recursului în interesul legii  

 

Potrivit raportului întocmit în cauză, interpretarea dispozițiilor art. 318 alin. (6) lit. c) din Codul de procedură penală în sensul neimpunerii obligației de a presta muncă neremunerată în folosul comunității în sarcina infractorului minor nu face altceva decât să evidențieze o consecvență de abordare a răspunderii penale a minorului, prin prisma tuturor instituțiilor ce o reglementează.

 

Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 15/2019

 

Prin Decizia nr. 15/2019, ÎCCJ (Complet RIL) a admis recursul în interesul legii promovat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și, în consecință, în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 318 alin. (6) lit. c) din Codul de procedură penală, a stabilit că:

„în ipoteza renunțării la urmărirea penală față de un suspect sau inculpat minor care a împlinit vârsta de 16 ani poate fi dispusă față de acesta obligația prestării unei munci neremunerate în folosul comunității”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 15/2019 (M. Of. nr. 789/30.09.2019): Art. 318 („Renunțarea la urmărire penală”) alin. (6) lit. c) din NCPP – dispunerea față de minorul care a împlinit 16 ani a obligației prestării unei munci neremunerate în folosul comunității was last modified: octombrie 31st, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.