Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 5/2019 (M. Of. nr. 237/27.03.2019): Art. 133 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență – planul de reorganizare a debitorului nu prevede eşalonarea la plată a creanţelor curente

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Act normativ Articol Sumar
Decizia nr. 5/2019

(M. Of. nr. 237 din 27 martie 2019)

Complet DCD/C Legea nr. 85/2014  privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență Art. 133 alin. (4) lit. e)     În interpretarea dispozițiilor art. 133 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 85/2014, planul de reorganizare a debitorului nu poate să prevadă eșalonarea la plată a creanțelor curente, inclusiv a celor bugetare

 

În M. Of. nr. 237 din 27 martie 2019, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 5/2019 referitoare la interpretarea dispozițiilor art. 133 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Astfel, Înalta Curte a stabilit că în interpretarea respectivelor dispoziții, planul de reorganizare a debitorului nu poate să prevadă eșalonarea la plată a creanțelor curente, inclusiv a celor bugetare.

 

Obiectul dezlegării chestiunii de drept

 

Art. 133 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 85/2014  privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

„(4) Planul de reorganizare va menționa:

(…)

e) modalitatea de achitare a creanțelor curente”.

 

Jurisprudența instanțelor naționale în materie  

 

În ceea ce privește modul în care instanțele judecătorești au înțeles interpreteze și să aplice dispozițiile ce formează obiectul dezlegării chestiunii de drept, se remarcă existența practicii neunitare, sens în care au fost identificate următoarele orientări:

planul de reorganizare ar putea prevedea eșalonarea plații creanțelor curente, pentru a nu se împiedica realizarea planului și pentru a se atinge scopul reorganizării. De asemenea, prin modalitatea de achitare a creanțelor curente se poate înțelege și stabilirea de rate și termene scadente de plată. Această orientare este susținută de Curtea de Apel Alba Iulia. Secția civilă a Curții de Apel Brașov, Tribunalele Dolj, Mehedinți, Gorj ș.a.;

– dispozițiile art. 133 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 nu pot fi interpretate în sensul că planul de reorganizare poate prevedea eșalonarea la plată a creanțelor curente. Această orientare este susținută de Curtea de Apel Bacău – Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, Tribunalul Neamț, Tribunalul Bacău, Curtea de Apel București, Tribunalul București și Tribunalul Giurgiu, Tribunalul Galați ș.a.

 

Jurisprudența Curții Constituționale

 

La nivelul Curții Constituționale, nu a fost identificată jurisprudență referitoare la chestiunea de drept ce face obiectul dezbaterii.

 

Raportul asupra chestiunii de drept  

 

Potrivit raportului întocmit în cauză, s-a apreciat că sunt îndeplinite cumulativ condițiile de admisibilitate și că în interpretarea dispozițiilor art. 133 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 85/2014, planul de reorganizare a debitorului nu poate să prevadă eșalonarea la plată a creanțelor curente, inclusiv a celor bugetare.

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 5/2019

 

Prin Decizia nr. 5/2019, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Galați – Secția a II-a civilă în Dosarul nr. 4.568/121/2016/a9 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, a stabilit că: „în interpretarea dispozițiilor art. 133 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 85/2014, planul de reorganizare a debitorului nu poate să prevadă eșalonarea la plată a creanțelor curente (inclusiv a celor bugetare)”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 5/2019 (M. Of. nr. 237/27.03.2019): Art. 133 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență – planul de reorganizare a debitorului nu prevede eșalonarea la plată a creanțelor curente was last modified: May 20th, 2019 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.