Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 30/2015: Articolul unic H.G. nr. 507/2014 pentru actualizarea cuantumului chiriilor aferente imobilelor retrocedate şi afectate unor destinaţii de interes public

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Act normativ Articol Sumar
Decizia nr. 30/2015
(M. Of. nr. 860 din 18 noiembrie 2015)
Complet DCD/C H.G. nr. 507/2014
(M. Of. nr. 459 din 24 iunie 2014)
Articolul unic Actualizare cuantumului chiriilor lunare prevăzute în anexele la H.G. nr. 1.886/2006

 

În M. Of. nr. 860 din 18 noiembrie 2015, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 30/2015 referitoare la aplicarea și interpretarea articolului unic din H.G. nr. 507/2014 pentru actualizarea cuantumului chiriilor aferente imobilelor retrocedate și afectate unor destinații de interes public (M. Of. nr. 459 din 24 iunie 2014), actualizarea cu indicele prețului de consum aferent perioadei cuprinse între luna aprilie a anului 2007 și luna mai a anului 2014 se aplică și cu privire la chiriile lunare prevăzute în anexa H.G. nr. 1.886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, ale art. 1 alin. (10) din O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România și ale art. 1 alin. (5) din O.U.G. nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, cu modificările și completările ulterioare, datorate anterior intrării în vigoare a H.G. nr. 507/2014.

 

Articolul unic H.G. nr. 507/2014

(1) Cuantumul chiriilor lunare prevăzut în anexa nr. 1, pct. 1, 3 și 4, și în anexa nr. 2 la H.G. nr. 1.886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, ale art. 1 alin. (10) din O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România și ale art. 1 alin. (5) din O.U.G. nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, modificată și completată prin H.G. nr. 343/2007, se actualizează cu indicele prețurilor de consum aferent perioadei cuprinse între luna aprilie a anului 2007 și luna mai a anului 2014.

(2) Cuantumul chiriilor lunare prevăzut în anexa nr. 1, pct. 2, la H.G. nr. 1.886/2006 se actualizează cu indicele prețurilor de consum aferent perioadei cuprinse între luna ianuarie a anului 2007 și luna mai a anului 2014.

(3) Cuantumul chiriilor lunare rezultat în urma actualizării potrivit alin. (1) și (2) se regăsește în anexele nr. 1, 2 și 3, care fac parte integrantă din respectiva hotărâre”.

 

Raportul asupra chestiunii de drept

Prin raportul întocmit în cauză, conform art. 520 alin. (8) din Codul de procedură civilă, s-a apreciat că sunt îndeplinite condițiile de admisibilitate prevăzute de art. 519 din Codul de procedură civilă. Pe fond s-a concluzionat că actualizarea cu indicele prețului de consum aferent perioadei cuprinse între luna aprilie a anului 2007 și luna mai a anului 2014 se aplică și cu privire la chiriile lunare prevăzute în anexa la H.G. nr. 1.886/2006, cu modificările și completările ulterioare, datorate anterior intrării în vigoare a H.G. nr. 507/2014.

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 30/2015

Prin Decizia nr. 30/2015, ÎCCJ a admis sesizarea formulată de Tribunalul Mureș – Secția civilă, în Dosarul nr. 1.177/308/2014.

ÎCCJ a stabilit faptul că în aplicarea și interpretarea articolului unic din H.G. nr. 507/2014 pentru actualizarea cuantumului chiriilor aferente imobilelor retrocedate și afectate unor destinații de interes public, actualizarea cu indicele prețului de consum aferent perioadei cuprinse între luna aprilie a anului 2007 și luna mai a anului 2014 se aplică și cu privire la chiriile lunare prevăzute în anexa H.G. nr. 1.886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, ale art. 1 alin. (10) din O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România și ale art. 1 alin. (5) din O.U.G. nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, cu modificările și completările ulterioare, datorate anterior intrării în vigoare a H.G. nr. 507/2014.

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 30/2015: Articolul unic H.G. nr. 507/2014 pentru actualizarea cuantumului chiriilor aferente imobilelor retrocedate și afectate unor destinații de interes public was last modified: februarie 9th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.