Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 26/2015: Majorarea prevăzută de dispoziţiile art. 82 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Actul normativ Articol Sumar
Decizia nr. 26/2015 (M. Of. nr. 803 din 29 octombrie 2015) Complet DCD/C Lege 303/2004 (rep. M. Of. nr. 826 din 13 septembrie 2005; cu modif. ult.) Art. 82 alin. (1), (2) și (4) Majorarea prevăzută de dispozițiile art. 82 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 de 1% pentru fiecare an care depășește vechimea minimă de 25 de ani se aplică în condițiile în care în calculul vechimii de 25 de ani, ca și pentru vechimea care depășește această limită se au în vedere și perioadele desfășurate de către beneficiarii pensiei de serviciu în activitățile și funcțiile conexe celor de judecător și procuror, expres prevăzute de art. 82 alin. (1) și alin. (2) din lege, respectiv magistrat-asistent sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor, judecător ori procuror financiar sau consilier de conturi, precum și în exercitarea profesiei de avocat, personal de specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, consilier juridic sau jurisconsult

 

 

În M. Of. nr. 803 din 29 octombrie 2015, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 26/2015 privind examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Constanța – Secția I civilă în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: dacă pentru stabilirea majorării cuantumului pensiei de serviciu cuvenite magistraților cu 1% potrivit art. 82 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (rep. M. Of. nr. 826 din 13 septembrie 2005; cu modif. ult.) trebuie avută în vedere numai vechimea în funcția de judecător și procuror atât pentru îndeplinirea condiției vechimii de 25 de ani, cât și pentru vechimea care depășește această limită sau poate fi avută în vedere în acest scop și vechimea în alte funcții de specialitate juridică asimilată cu vechimea în magistratură în conformitate cu art. 82 alin. (2) și art. 86 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Obiectul dezlegării chestiunii de drept

Art. 82 alin. (1), (2) și (4) Legea nr. 303/2004

„(1) Judecătorii, procurorii, magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție și personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, precum și foștii judecători și procurori financiari și consilierii de conturi de la secția jurisdicțională care au exercitat aceste funcții la Curtea de Conturi, cu o vechime de cel puțin 25 de ani în funcția de judecător ori procuror, magistrat-asistent sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, precum și în funcția de judecător ori procuror financiar sau consilier de conturi de la secția jurisdicțională a Curții de Conturi se pot pensiona la cerere și pot beneficia, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de indemnizația de încadrare brută lunară sau de salariul de bază brut lunar, după caz, și sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării.

(2) Judecătorii, procurorii, magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, precum și foștii judecători și procurori financiari și consilierii de conturi de la secția jurisdicțională care au exercitat aceste funcții la Curtea de Conturi se pot pensiona la cerere înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani și beneficiază de pensia prevăzută la alin. (1), dacă au o vechime de cel puțin 25 de ani numai în funcția de judecător, procuror, magistrat-asistent sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor, precum și în funcția de judecător ori procuror financiar sau consilier de conturi de la secția jurisdicțională a Curții de Conturi. La calcularea acestei vechimi se iau în considerare și perioadele în care judecătorul, procurorul, magistratul-asistent sau personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, precum și judecătorul, procurorul financiar și consilierul de conturi la secția jurisdicțională a Curții de Conturi a exercitat profesia de avocat, personal de specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, consilier juridic sau jurisconsult.

(…)

(4) Pentru fiecare an care depășește vechimea în magistratură prevăzută la alin. (1) și (2) la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1), fără a o putea depăși”.

Jurisprudența instanțelor naționale în materie

Jurisprudența Curții de Apel Cluj Constanța: instanța de sesizare a comunicat că pe rolul instanțelor aflate în circumscripția sa nu au fost identificate alte hotărâri judecătorești pronunțate în materie, cu excepția celei care face obiectul sesizării.

Jurisprudența altor instanțe din țară: majoritar, curțile de apel au comunicat că nu au jurisprudența în materia ce face obiectul sesizării; instanțele care au avut pe rol pricini similare au comunicat câte o decizie din care se desprinde concluzia că pentru stabilirea majorării cuantumului pensiei de serviciu cuvenite magistraților cu 1% potrivit art. 82 alin. (4) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, trebuie avută în vedere și vechimea în alte funcții de specialitate juridică asimilată cu vechimea în magistratură, conform art. 82 alin. (2) și art. 86 din lege (Curtea de Apel Alba Iulia, Curtea de Apel Oradea, Curtea de Apel Ploiești, Curtea de Apel Suceava). În sens contrar s-a depus o singură decizie a Curții de Apel Alba Iulia.

Jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție – cauzele având ca obiect contestații împotriva deciziilor emise de casele județene de pensii nu intră în competența materială a instanței supreme.

Jurisprudența Curții Constituționale

În urma verificărilor efectuate nu s-au identificat decizii pronunțate de Curtea Constituțională cu privire la textele de lege în discuție, respectiv art. 82 și 86 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care să vizeze problema dedusă judecății.

Punctul de vedere teoretic exprimat de specialiștii din cadrul Facultății de Drept – Universitatea din București

Potrivit opiniei specialiștilor Facultății de Drept – Universitatea din București, soluția recomandată a fost aceea de admitere a cererii formulate de reclamant pentru considerentul că cei 38 de ani de vechime, dintre care 14 în funcția de procuror și 24 în cea de avocat, s-au realizat în funcțiile și activitățile la care se referă art. 82 alin. (1) și (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și la care se raportează și dispozițiile art. 82 alin. (4) din aceeași lege.

La această soluție converg următoarele concluzii de principiu: accesul la pensia de serviciu reprezintă și o condiție pentru aplicarea art. 82 alin. (4) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În alți termeni există o legătură indisolubilă între acordarea pensiei de serviciu și bonificarea de 1 % pentru anii în plus de activitate peste cei 25 de ani. Spre deosebire de perioada anterioară adoptării O.U.G. nr. 100/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 97/2008, când exista posibilitatea de a primi pensie de serviciu, dar nu și bonificația de 1% dacă vechimea nu era obținută doar din activitatea de judecător și procuror, în prezent, orice activitate din cele expres prevăzute de art. 82 alin. (1) și (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care deschid dreptul la pensia de serviciu (desigur, dacă se realizează cerința de minimum 25 de ani), concomitent, în cazul depășirii vechimii de 25 de ani, deschid legal și dau dreptul la majorarea bazei de calcul al pensiei de serviciu.

Raportul asupra chestiunii de drept

Prin raportul întocmit în cauză, conform art. 520 alin. (8) din Codul de procedură civilă, s-a apreciat, în principal, că nu sunt îndeplinite condițiile de admisibilitate a instituției juridice privind pronunțarea unei hotărâri prealabile reglementate de dispozițiile art. 519 din Codul de procedură civilă.

Asupra fondului sesizării, judecătorii-raportori au apreciat că majorarea prevăzută de dispozițiile art. 82 alin. (4) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de 1% pentru fiecare an care depășește vechimea minimă de 25 ani se aplică în condițiile în care în calculul vechimii de 25 de ani, ca și pentru vechimea ce depășește această limită se au în vedere și perioadele desfășurate de către beneficiarii pensiei de serviciu în activitățile și funcțiile conexe celor de judecător și procuror, expres prevăzute de art. 82 alin. (1) și (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv, magistrat – asistent sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor, judecător ori procuror financiar sau consilier de conturi, precum și în exercitarea profesiei de avocat, personal de specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, consilier juridic sau jurisconsult.

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 26/2015

Prin Decizia nr. 26/2015, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Constanța – Secția I civilă în Dosarul nr. 1.622/1/2015.

ÎCCJ a stabilit faptul că majorarea prevăzută de dispozițiile art. 82 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de 1% pentru fiecare an care depășește vechimea minimă de 25 ani, se aplică în condițiile în care în calculul vechimii de 25 de ani, ca și pentru vechimea ce depășește această limită se au în vedere și perioadele desfășurate de către beneficiarii pensiei de serviciu în activitățile și funcțiile conexe celor de judecător și procuror, expres prevăzute de art. 82 alin. (1) și alin. (2) din lege, respectiv magistrat-asistent sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor, judecător ori procuror financiar sau consilier de conturi, precum și în exercitarea profesiei de avocat, personal de specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, consilier juridic sau jurisconsult.

 

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 26/2015: Majorarea prevăzută de dispozițiile art. 82 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor was last modified: februarie 9th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.